Ook ROM Utrecht Region tekent convenant Duurzame Woningbouw

Overheden en bedrijven maken met elkaar afspraken over toekomstbestendig bouwen van woningen. Door met elkaar vooraf kaders te bepalen, worden de duurzaamheidseisen helder voor iedereen. Daarmee is het mogelijk om de voorbereiding van woningbouw te versnellen en scheelt dat kosten. Op 23 juni 2022 willen de partijen, waar ROM Utrecht Region, zich bij heeft geschaard het convenant Duurzame Woningbouw tekenen.

31 mei 2022 1 minuut

Convenant met 6 pijlers

ROM Utrecht Region staat achter het convenant. Het is belangrijk dat bedrijven en ondernemers in de regio te maken hebben met een gelijk speelveld en kunnen weten waar ze aantoe zijn. ROM Utrecht Region heeft samen met andere initiatiefnemers, onder meer de provincie Utrecht en Ballast Nedam Development, in de afgelopen maanden aan het convenant gewerkt. Op 6 pijlers zijn afspraken gemaakt: energieneutraal, circulair en klimaatadaptief bouwen, natuurinclusiviteit en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en gezonde leefomgeving.

Het platform achter het convenant

Het tekenen van een convenant in de regio Utrecht is een eerste stap: een middel om te komen tot samenwerking en gezamenlijk kennis opbouwen. Dit wordt georganiseerd vanuit het platform toekomstbestendigbouwen.nl. Nu is daar meer informatie te vinden over het convenant en kunnen andere partijen zich aanmelden om mee te tekenen. Inmiddels is het platform uitgebreid met het convenant dat in de Metropoolregio Amsterdam is opgesteld.

Ga naar toekomstbestendigbouwen.nl en sluit je ook aan bij het convenant

Op Connect Live op 14 juni 2022, het netwerkevent voor de regio Utrecht, is ook aandacht voor het convenant in het programma. Bekijk via de knop hieronder programma en meld je aan! 

Programma Connect Live 2022

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!