Ondernemersfestival Connect Live: digital twins, e-hubs, health-entrepreneurs

Op dinsdag 14 juni was het zover: heel ondernemend en onderzoekend Utrecht kwam samen in Nieuwegein tijdens Connect Live. Een regionaal ondernemersfestival dat de ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht samen organiseerden. Vol voorbeelden, inspiratie, inhoud en ontmoetingen!

5 juli 2022

In deel 1 lees je wat er tijdens dit ondernemersfestival allemaal op het hoofdpodium gebeurde. Maar er was meer. Op verschillende themapleinen ontmoetten de aanwezigen collega’s, opdrachtgevers, ondernemers, leveranciers, overheid en investeerders. Ze bespraken allerlei onderwerpen op het gebied van Life Sciences & Health, Earth en Mediatech. Ontmoetingen en nieuwe connecties te over!

Veel aandacht was er voor fondsenwerving, subsidies en mogelijkheden voor het vinden van investeerders voor startups en scale-ups. Investeerders waren ook ter plekke aanwezig voor een kennismakingsgesprek. De aanwezigen voerden en volgden gesprekken over grondstoffencrisis, e-hubs, de rol van artificial intelligence (AI) in de mediawereld, digitale inclusie en ze praatten door over de Metaverse.

Een paar voorbeelden van wat er op de bomvolle pleinen te vinden was:

Digital Twin

Op het themaplein Earth bespraken we de Digital Twin. In de stedelijke leefomgeving van de regio Utrecht komen grote bouw- en verbouwopgaven en uitdagingen op het gebeid van mobiliteit samen. Uitdagingen en opgaven waar veel mensen, bedrijven en innovaties voor nodig zijn om op te lossen. Ook in samenwerking met de overheid.

Sinds de oprichting van Earth Valley in maart 2022 is er een digital twin van Amersfoort in ontwikkeling. Met deze digitale kopie van de leefomgeving kunnen bedrijven en kennisinstellingen de impact van innovaties en keuzes te zien, zónder dat het in de echte leefomgeving plaatsvindt. De overheid kan deze informatie gebruiken als tool voor besluitvorming of om uit te leggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Fatma Koser Kaya, tot voor kort wethouder van de gemeente Amersfoort: “Een gezonde leefomgeving willen we allemaal. Soms botsen maatschappelijke opgaven met elkaar. De energietransitie heeft bijvoorbeeld iets anders nodig dan schoon vervoer. De overheid heeft het antwoord niet. Maar we kunnen met een digital twin wel samen met kennisinstellingen en bedrijven de antwoorden formuleren. We kunnen laten zien dat iets werkt en het dan als exportproduct vormgeven. We hebben echt goud in handen”.

Utrecht Region, toepassingsregio voor slimme elektriciteitsoplossingen

Huib van Essen, gedeputeerde energie/klimaat, ruimtelijke ontwikkeling & omgevingswet, ziet uitdagingen in de energietransitie: “Er zijn veel uitdagingen en die geven ook kansen. En we moeten het met elkaar allemaal doen”, zegt Van Essen daar gelijk achteraan. “Wat nu sterk speelt is netcongestie. Grootschalig terugleveren aan het net is voorlopig niet mogelijk. Dat is natuurlijk een klap, ook al zagen we het wel aankomen. Maar zo snel en zo heftig, dat heeft ons wel verrast. Tegelijkertijd geeft het veel kansen. We moeten op zoek naar nieuwe producten en diensten. We moeten samen aan de slag, slimme combinaties en innovaties, digitalisering enzovoorts”.

Peter Molengraaf, boegbeeld Topsector Energie en directeur Shared Energy Platform sprak over energiehubs als oplossing: “We zien allemaal wel dat met alle zonnepanelen en windenergie de energietransitie op gang begint te komen. Het vergt investeringen, maar vervolgens is het niet duur en zijn we minder afhankelijk van andere landen. Ondernemers willen daarmee ook aan de slag; elektrisch rijden, van het gas af. Maar nu komt het bericht: het net is vol. Wat nu? Netbeheerders kunnen niet zo snel schakelen. Dat heeft te maken met financiën, wet- en regelgeving en ruimte. Een mogelijkheid zijn energiehubs. Bedrijven gebruiken lang niet altijd alle energie tegelijkertijd. Er zijn pieken, maar heel vaak wordt vrijwel niets gebruikt. In energiehubs kun je daarmee rekening houden. Als de gereserveerde hoeveelheid energie niet wordt gebruikt, als het niet nodig is., kan het aan een ander bedrijf worden gegeven. En uiteraard afgerekend. Dat levert ongeveer de helft aan ruimte. Als collectief mogen de bedrijven dan samen niet meer gebruiken dan in totaal gereserveerd”.

David Peters, Chief Transition Officer van Stedin reageert: “De problematiek is heel herkenbaar en we zullen beter gebruik moeten maken van de bestaande capaciteit. Dit is waar we naartoe moeten. Wel moeten we garanties afspreken en iedereen moet mee doen, het valt of staat met het collectief”.

Zie ook dit artikel: Kwartiermaker Proeftuinen Netcongestie geïntroduceerd tijdens Connect Live.

Mediatech

Het onderwerp ‘data delen’ zorgde voor goede gesprekken op het themaplein MediaTech. Er komen steeds meer oplossingen om data met elkaar te delen. We zien dat in rap tempo nieuwe oplossingen oppoppen om data goed, slim en veilig te delen. In deze sessie kwamen alternatieve oplossingen voorbij. Erik Mannens van het Solid Lab Vlaanderen vertelde over Solids, waarin data eigenaarschap anders wordt geregeld. Innopay belichtte federatieve datasystemen, zoals het Europese GAIA-X en LinkSight, een Utrechtse Startup, liet ook hun oplossing zien om inzichten te delen. Hoewel vaak anders geredeneerd wordt, is regelgeving volgens de heren niet wat in de weg staat om data op een zinvolle manier te delen. Het praktisch toepassen van de moet vooral gebeuren.

Ook een gesprekonderwerp op dit themaplein: hoe staat het met je digitale talent? Welk talent is er in je organisatie? Hoe haal je digitaal talent binnen en kun je de goede mensen behouden? En hoe speel je in op toekomstige behoefte aan talent? Een workshop van Marjolijn Zwetsloot van de U-TECH Community maakte van de aanwezigen heuse trendwatchers.

Hans Schikan, ervaringen van een meervoudige Life Sciences & Health entrepreneur

Op het themaplein Life Sciences & Health konden aanwezigen health investeerders ontmoeten en netwerken met innovatoren op het gebied van zorg en gezondheid. Een sessie die veel deelnemers trok, was die van Hans Schikan, meervoudig entrepreneur en MKB-vertegenwoordiger Topteam van de Topsector Life Sciences & Health. Het regeneratieve geneeskundecluster dat zich in de regio Utrecht bevindt, is van absolute wereldklasse. Samenwerking binnen het nationale publiek-private RegMed XB ecosysteem is van belang om de koploperpositie van Nederland in de wereld uit te breiden. Hans Schikan nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en zijn ondernemersverhaal. Andere health ondernemers die aanwezig waren op de marketplace op Connect Live, waren onder andere:

SmartMed, dat cloud-oplossingen levert voor medicatiemanagement. Een end-to-end oplossing voor het volledige proces van voorschrijven, bewaken, logistiek en toediening van medicatie door artsen, apothekers en verpleegkundigen. The Right Meal dat zorgt voor de juiste maaltijd voor (ex)patiënten. Ook GainPlay stond op Connect Live met het product Vedea, een nieuwe behandeling voor een lui oog. Al eeuwenlang wordt een lui oog behandeld door het goede oog af te plakken. Vedea ontwikkelt een innovatieve kindvriendelijke methode die effectiever, maar vooral veel meer fun is, met een Virtual Reality headset.

Tekst gaat verder na foto

Van droom naar werkelijkheid

Sharon Dijksma, voorzitter van de EBU en burgemeester van Utrecht, heeft een droom voor de regio:

Als ik mij de gezondste regio ter wereld probeer voor te stellen, zie ik campussen waar ondernemers de ruimte hebben om te groeien. Een regio met ondernemers die vooroplopen in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op gezonde mensen. Een regio waar we slimme woningen bouwen in een groene, gezonde leefomgeving, waar mensen langer gezond leven. Dit doen we trouwens al, in de Cartesiusdriehoek in Utrecht. Ik zie een bruisende regio die inzet op groene mobiliteit en een magneet is voor internationaal toptalent en waar iedereen van harte welkom is om onze voorbeelden met eigen ogen te zien en te ervaren”.

Die droom lijkt met alle voorbeelden en nieuw gelegde connecties op de Themapleinen Earth, Life Sciences & Health en MediaTech al goed op weg naar werkelijkheid.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!