Kwartiermaker Proeftuinen Netcongestie geïntroduceerd tijdens Connect Live

De afgekondigde netcongestie belemmert verduurzamingsplannen van bedrijven in de provincie Utrecht. Ook bedreigt het de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in de regio. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om de energietransitie te versnellen ondanks de netcongestie. Het onderwerp staat bij veel partijen op het netvlies.

14 juni 2022 7 min

Provincie Utrecht heeft in nauwe samenwerking met o.a. ROM Utrecht Region en Stedin een Kwartiermaker Proeftuinen Netcongestie aangesteld. Machiel Bakx is tijdens Connect Live op het Earth plein voorgesteld en aan de slag gegaan. Tijdens het grootste ondernemersfestival van de regio Utrecht deelde Peter Molengraaf, boegbeeld van de topsector energie, bovendien zijn toekomstdroom over het energiesysteem. “Collectieve energyhubs zijn de toekomst. Niemand kan er toch op tegen zijn dat ongebruikte netcapaciteit door anderen wordt gebruikt?”. David Peters, chief transition officer van Stedin, was ook aanwezig en beaamde dit. Hij deed een pleidooi voor stimulerende wet- en regelgeving. “Het liefst zou ik bedrijven die netcapaciteit aan elkaar beschikbaar stellen een prijsprikkel geven om het delen te belonen”.

Het verder brengen van een idee

De eerste stap van de kwartiermaker mogelijke concrete kansrijke (nieuwe en bestaande) proeftuinen te identificeren en te komen tot een portfolio van vier tot zes proeftuinen met bovenregionale uitstraling. Deze proeftuinen kunnen verder worden geholpen met o.a. het vinden van financiering. Naast deze kwartiermaker is er ondersteuning beschikbaar voor het verder brengen van een idee of consortium, subsidie voor een samenwerkingsproject of pilot, haalbaarheidsstudie of het inhuren van expertise.

De aanleiding

De afgekondigde netcongestie belemmert verduurzamingsplannen van bedrijven in de provincie Utrecht. Ook bedreigt het de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in de regio. Er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om de energietransitie te versnellen ondanks de netcongestie. Het onderwerp staat bij veel partijen op het netvlies.

Op diverse locaties in Nederland en Utrecht zijn al pilots en demonstratieprojecten waar oplossingen zijn gevonden. Naast deze bestaande oplossingen, is ook behoefte aan nieuwe, slimme (innovatieve) grootschaligere oplossingen. Door een aantal regionale innovatieve bedrijven is aangegeven dat zij kansen zien om een bijdrage te leveren aan slimme energiesystemen die, ondanks netcongestie, de energietransitie mogelijk maken. De bedrijven zoeken locaties waar ze deze oplossingen op grotere schaal kunnen en mogen toepassen. 

 

Contact

Dus heb je een potentiële locatie voor een proeftuinen? Of ben je een bedrijf met een oplossing voor een bijdrage aan een slim energiesysteem? Neem contact op met:

Machiel Bakx (proeftuinen), machiel@mbkx.nl
Lucas Smits (regionaal innovatief MKB), Lucas@romutrechtregion.nl
Bastiaan de Jonge (ondersteuning, financiering), bastiaan.de.jonge@provincie-utrecht.nl

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!