EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Investeren

Een financiering uit het Participatiefonds?

Wij bieden de mogelijkheid om jouw veelbelovende innovatie of ambitieuze plannen te realiseren.

Kom ik in aanmerking?

Doe de quickscan

Wat is het Participatiefonds?

Met een financiering uit ons Participatiefonds helpen we bedrijven in een wat verdere groeifase. Uit het Participatiefonds verstrekken we aandelenkapitaal en/of (converteerbare) leningen. Daarnaast is ons uitgangspunt om niet individueel te investeren, maar altijd samen met één of meerdere private investeerders in een consortium. Het Participatiefonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Provincie Utrecht.

Kenmerken van het Participatiefonds

  • Voor bedrijven in de doorgroeifase
  • Product of technologie in TRL fase 6 of hoger
  • Investeringen tussen €250.000 tot €2.500.000
  • De ROM is altijd co-investeerder
  • Aandelen of (converteerbare) lening
  • Aandelenbelang van min. 5% en max. 49%

De ROM als investeerder

De ROM Utrecht Region is een proactieve en betrokken maatschappelijk investeerder. Onze doelstelling? Toegang tot kapitaal vergroten voor innovatieve bedrijven in alle levensfasen uit de regio Utrecht. Daarom investeert de ROM in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren, werkt de ROM samen met vele partners binnen en buiten de regio. Via een groot netwerk met private investeerders zorgen we dat ook meer privaat kapitaal zijn weg vindt naar onze regio en samen zorgen we voor een grotere financiële draagkracht om de innovatieve bedrijven in de regio te financieren.

Lees meer

Sparren met een investment expert?

Je bent geïnteresseerd in een financiering uit het Participatiefonds maar je loopt nog rond met een aantal vragen? Geen probleem, onze investment experts helpen je graag uit de brand.

Neem contact op

Investeringsreglement Participatiefonds 2021

Meer informatie over alle eisen die aan het Participatiefonds verbonden zijn.

Download Lees meer

Jaarplan 2021 ROM Utrecht Region

In ons jaarplan 2021 'Kiezen voor slagkracht' kun je meer lezen over de ROM als investeerder.

Download Lees meer