Financieringsmogelijkheden

Benieuwd welke financieringsmogelijkheden er zijn voor jou als ondernemer? Bekijk hier het overzicht. Mis je een regeling? Laat het ons vooral weten.

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

Bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van kenniseconomie en innovatie en moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Regionale Economische Agenda. Binnen de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of combinatie daarvan dat door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers wordt uitgevoerd.

Lees meer op de website van de Provincie Utrecht

 

MIT: Haalbaarheidsprojecten

Binnen de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsproject is bedoeld om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek.

Lees meer op de website van de Provincie Utrecht

 

Proof of Concept fonds – ROM Utrecht Region

Met een financiering uit ons POC fonds dragen we bij aan het valideren en ontwikkelen van jouw idee. Zo helpen we je op weg om te toetsen of het idee haalbaar is en of er genoeg marktpotentie is. Zo kun jij groeien en groeien we als regio Utrecht met je mee. Het POC fonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Provincie Utrecht.

Lees meer over het POC fonds

 

Participatiefonds – ROM Utrecht Region

Met een financiering uit ons Participatiefonds helpen we bedrijven in een wat verdere groeifase. Uit het Participatiefonds verstrekken we aandelenkapitaal en/of (converteerbare) leningen. Daarnaast is ons uitgangspunt om niet individueel te investeren, maar altijd samen met één of meerdere private investeerders in een consortium. Het Participatiefonds is mede mogelijk gemaakt door co-financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Provincie Utrecht.

Lees meer over het participatiefonds

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!