Geobuzz 2023 - Connects to Earth Valley

Op 21 en 22 juni 2023 vindt het jaarlijkse Geobuzz plaats in 'De Nieuwe Stad' in Amersfoort. Hét netwerkevenement over data en duurzaamheid met een programma vol inspiratie, creatie, samenwerken en ontmoeten. met als centraal thema 'Slim samenwerken aan de toekomstige leefomgeving'. Zien we jou op het Earth Valley plein tijdens de Geobuzz?

21 juni 2023 - 22 juni 2023 Prodentfabriek, Amersfoort Aanmelden

Geobuzz 2023 wordt georganiseerd door Sense Events, GeoBusiness NL, Geo-Informatie Nederland (GIN), Earth Valley en Amersfoort.

Programma

Bekijk hier het volledige programma!

Woensdag 21 juni | 11:00 – 12:30: Klimaatadaptatie
– Woensdag 21 juni | 13:00 –  16:00: Slimme en schone mobiliteit
Donderdag 22 juni | 10:00 – 12:30: Energietransitie en netcongestie en GEO & AI
– Donderdag 22 juni | 13:00 –  16:00: Circulaire bouw en digitalisering

Woensdag 21 juni | 11:00 – 12:30: Klimaatadaptatie

Earth Valley dome

11:00 – 11:10     Opening door wethouder Willem Jan Stegeman

11:15 – 12:00     Water en bodem sturend. Hoe voer je het andere gesprek?

Door: Fides Lapidaire & Susan Arts

Water en bodem moeten sturend worden bij ruimtelijke keuzes in ons land. Maar hoe dan? Wat betekent dat precies?

Het antwoord op deze vraag brengen we in deze sessie dichterbij door te bevragen we welke relatie we met water hebben. En hoe die relatie er voor jou persoonlijk uit ziet?  En wat zou water eigenlijk willen? Vanuit het OnderWATERwereld platform brengen we waterverhalen aan het licht en zetten andere watervragen op de agenda.

12:00 – 12:30     Lokaal data verzamelen om Nederland te vergroenen (Pientere Tuinen)

Door: Arjen Hof, WeCity

Een gezonde, meer klimaatbestendige stad vraagt actieve betrokkenheid en participatie van inwoners. Door lokaal data te verzamelen en die te combineren met verschillende interventiestrategieën worden inwoners gemotiveerd hun tuinen te vergroenen. In deze pitch vertelt Arjen Hof hoe Pientere Tuinen intelligente sensoren en gericht kwalitatief en kwantitatief onderzoek helpen om meer inzicht krijgt in lokaal klimaat en individuele keuzes. Ook gaat hij graag in gesprek over de volgende fase – wat zijn de mogelijkheden om meer lokale inzichten te krijgen in bijvoorbeeld lokale regenval of biodiversiteit en hoe kan dit inzicht omgezet worden in concrete gedragsverandering, bijvoorbeeld door gamification of slimme voorspelmodellen?

 

Earth Valley plein

10:45                  Start Geobuzz tour

11:00 – 17:00    Mensput Wensput

Deel jouw wens over water: Door middel van wederkerige watervragen daagt de put jou uit om je in te leven in water.

11:00 – 17:00    Fietsen voor energie

Hoe hard moet je fietsen om het licht aan te doen? Of een evenement CO2 neutraal te maken? Ervaar het zelf!

 

Woensdag 21 juni | 13:00 –  16:00: Slimme en schone mobiliteit

Earth Valley dome

13:00 – 13:30    Amersfoort als koploper voor ERTMS 

GeoNext eigenaar Nico Schaefers over dé treinbeveiligingstechniek van de toekomst die sneller geïmplementeerd kan worden door hun digitale drieling van het spoor

13:45 – 14:30   Railcenter Amersfoort: van fieldlab naar campus

Thijs Cloosterman, innovatiemanager bij ProRail over de innovatieve ontwikkelingen rondom het Railcenter in Amersfoort

15:00 – 15:45    Het DMI ecosysteem voor de toekomstbestendige leefomgeving

Caspar de Jonge, programmamanager mobiliteit & transitie bij het ministerie van Infrastructuur & waterstaat over het DMI (Dutch Metropolitan Innovations) ecosysteem (voorheen DEMS) en hoe deze bijdraagt aan de verduurzaming en digitalisering van de fysieke leefomgeving en daarbinnen mobiliteit

Kleine Earth Valley dome

14:30     Pitch event door startups

16:00     Netwerkborrel met DJ

Earth Valley plein

14:30                 Start excursie per fiets naar het Railcenter gebied

11:00 – 17:00    Mensput Wensput

Deel jouw wens over water: Door middel van wederkerige watervragen daagt de put jou uit om je in te leven in water.

11:00 – 17:00    Fietsen voor energie

Hoe hard moet je fietsen om het licht aan te doen? Of een evenement CO2 neutraal te maken? Ervaar het zelf!

 

Donderdag 22 juni | 10:00 – 12:30: Energietransitie en netcongestie en GEO & AI

Earth Valley dome

10:00                  Opening

10:05 – 11:30    Slimme energiesystemen in Regio Utrecht: balanceren, innoveren en verbinden.

De status van een hands- on approach.

Regionale slimme oplossingen zullen ons helpen de balans in het energiesysteem te vinden! Voor dit doel werd eerder dit jaar al de routekaart innovatie slimme energiesystemen gepresenteerd.

Nu presenteren en bespreken we de eerste activiteiten uit de actielijnen: digitale innovaties, energietechnologieën en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Zo presenteren we een aantal nieuwe initiatieven rond de energy-hub aanpak waarin verschillende systemen energie met elkaar uitwisselen. Door slim gebruik te maken van data over actueel verbruik, voorspellingen van toekomstig gebruik en dynamische energieopslag, ontstaat daar een betere balans. Ook staan we stil bij de regionale aanpak om kennis en skills behoeften tussen bedrijven en opleidingen versneld uit te wisselen.

Ben jij werkzaam in het domein van netcongestie, of heb jij dé nieuwe oplossing om te komen tot balancering van het energiesysteem? Ben je benieuwd hoe regionale samenwerking wordt gefaciliteerd? Neem dan deel aan dan deze actiegerichte bijeenkomst en wordt onderdeel van de oplossing!

12:00 – 12:30     Beter inzicht voor ruimtelijk inrichten – een interactief demo (Project LIVE)

Anne Dullemond (StrateGis) neemt je mee in de 3d-omgeving van de Amersfoortse wijk Liendert en laat zien hoe deze omgeving het mogelijk maakt om heel gericht (klimaatadaptieve) maatregelen te visualiseren en door te rekenen. Een methodiek die op iedere wijk toegepast zou kunnen worden. Onderdeel van project LIVE.

Earth Valley plein

09:45                 Start Geobuzz tour

11:00 – 17:00    Fietsen voor energie

Hoe hard moet je fietsen om het licht aan te doen? Of een evenement CO2 neutraal te maken? Ervaar het zelf!

 

Donderdag 22 juni | 13:00 –  16:00: Circulaire bouw en digitalisering

Earth Valley dome

Meld je hier aan voor de Marktinnovatiedag, georganiseerd door DigiC.

13:00        Marktinnovatiedag DigiC: van knelpunten naar doorbraken
Hoe kunnen we doorbraken bereiken in financiering en digitalisering voor een circulaire bouweconomie?
Spreker: Arie Voorburg – hoogleraar en business developer Arcadis

13:25        Uitreiking Vision Paper aan wethouder Schilderman

13:40        De digitale doorbraken naar een circulaire bouweconomie

In deze sessie staan de ervaringen van grote organisaties ten opzichte van jonge innovatiebedrijven uit de bouw centraal. Samen bespreken zij de traditionele bouwketen vs. de circulaire bouwketen en gaan zij in op het door Arcadis gepresenteerde Vision Paper. Ze reflecteren vanuit hun rol in de keten op de knelpunten en oplossingsrichtingen rondom digitalisering en circulair bouwen.
Met: Susanne Schilderman (Wethouder Gemeente Utrecht), Cécile Cluitmans (Business Area Director, Arcadis), Pim van Meer (Hoofd Digitaal Ontwikkelen, VORM), Dirk Huibers (CEO, Spotr.ai)

14:00 – 14:30    Financieringslandschap: circulaire metrics en rolverdeling financiers

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het verschaffen van financiering aan circulaire startups, scale-ups, en bouwbedrijven en daarmee het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Tijdens dit panel zoomen we in op de knelpunten om tot financiering van circulaire bedrijven te komen en de rollen die verschillende financiers (Invest NL, ROM’s, banken, etc.) hebben om tot doorbraken te komen. Zo bespreken we onder andere de metrics van het financieringssysteem, hoe verhouden de metrics van de lineaire economie, inclusief richtlijnen en verplichtingen van toezichthouders, zich tot de werkelijkheid van de circulaire ondernemers? Ook belichten we de afstemming en rolverdeling tussen de verschillende aanbieders van financiën, kan deze effectiever, mede ook gerelateerd aan de levensfasen van de ondernemer?

Met o.a.: Arjan van den Born (Directeur, ROM Utrecht Region), Geert Dirkse (sectorspecialist Bouw & Vastgoed, Rabobank) & Rinke Zonneveld (CEO Invest NL)

14:30 – 14:45    Aankondiging nieuwe leden DigiC

15:00 – 16:30    Workshop robots en digitalisering (door ABN Amro)

In deze sessie vertelt ABN AMRO meer over hun conclusies uit het rapport “Robots in de Bouw”. Daarnaast zullen experts uit de bouwsector hun visie delen over de toekomst van de bouw. Zo komen veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing in de bouw aan bod en de opkomst van robots. Tot slot delen verschillende sprekers hun inzichten over de inzet van drones, data en AI voor vastgoed. Deze inspirerende presentaties en discussies belichten innovatieve mogelijkheden en toekomstige trends in de bouwsector.

Kleine Earth Valley dome

14:30     Pitch event door startups

16:30     Netwerkborrel met DJ

Earth Valley plein

09:45                   Start Geobuzz tour

11:00 – 17:00      Fietsen voor energie

Hoe hard moet je fietsen om het licht aan te doen? Of een evenement CO2 neutraal te maken? Ervaar het zelf!

Aanmelden

Zien we jou bij Geobuzz 2023? Meld je aan via onderstaande knop.
           

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!