Regio Utrecht internationaal steeds beter op de kaart

In het jaarverslag van TINL - Trade and Innovate NL - staan enkele zaken die je van heinde en verre aan ziet komen. Bijvoorbeeld dat Nederland groot is in Agrofood en dat de handel met Duitsland enorm is. De kunst is om zaken eruit te vissen die je in eerste instantie misschien over het hoofd ziet: zoals LSH als belangrijke sector. Vanuit ROM Utrecht Region werd er een fietsbedrijf aangehaald als hoogtepunt uit 2022.

15 februari 2023 4 minuten

In vergelijking met 2021 stijgt LSH (Life Sciences & Health) op de lijst naar de top drie, waarbij eerder zes activiteiten werden genoteerd, terwijl afgelopen jaar 19 activiteiten werden neergeschreven. Het Verenigd Koninkrijk staat gebeiteld in de top drie van 2022. Dat is niet altijd zo geweest. China is gedaald (van 25 naar zeven), terwijl het VK stijgt van acht naar 21 Achilles-activiteiten. Daarbij lijkt het fysiek elkaar treffen in 2022 weer helemaal terug: waar in 2021 nog 38% digitaal was, valt het digitaal ontmoeten uit de top drie en willen bedrijven elkaar klaarblijkelijk eye to eye ontmoeten.

Fietshangar in de VS

De fiets en de Amerikaan is geen gelukkige combinatie. Althans, tot nu toe niet. Dat is volgens Fietshangar onterecht. In San Francisco heeft Fietshangar een MoU getekend in aanwezigheid van Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, en de voormalige burgemeester van Santa Monica, om de krachten te bundelen met de Amerikaanse bedrijven Bike Barns en Tranzito.

Toegevoegde waarde creëren voor Nederland

Trade and Innovate NL (TINL) helpt ondernemers in Nederland bij hun internationale plannen en ambities. Vele van deze ondernemers lopen tegen de grenzen aan van de Nederlandse markt. Deze is voor hen simpelweg te klein, voor duurzame groei is omzet in het buitenland noodzakelijk. De samenwerking spitst zich grotendeels toe op de landen Duitsland, Verenigde Staten, China en het thema Smart Cities.

Groeien doe je via ROM Utrecht Region

De ROM Utrecht Region ondersteunt innovatieve start-ups, scale-ups en mkb’ers bij hun ambities om te groeien. En bij die groei zijn buitenlandse markten al snel aan de orde. Daar helpt ROM Utrecht Region maar al te graag bij. 2022 was een jaar met vele positieve feiten. Het Team Trade is zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht enorm gegroeid. Met de komst van het Enterprise Europe Network en EU Handelsprogramma maakte het team in grootte en slagkracht een spurt. Daarbij is eind 2022 een business developer Trade gestart met New Digital Society in zijn portefeuille. Zijn naam is Berend Casper en hij zit al volop in de sector New Digital Society.

ROM Utrecht Region zet verder in op de topsectoren Earth Valley, Life Sciences & Health, Green Mobility en Edtech. Op kwalitatief gebied zorgt de vraaggerichte manier van werken voor aantoonbaar meer effect. Alle activiteiten van ROM Utrecht Region volgen uit de relaties met en kennis van ondernemers. Door veelvuldige en intensieve contacten met de ondernemers worden – na vraagbundeling – de juiste proposities samengesteld. Dat resulteerde in 2022 in succesvolle handelsmissies naar o.a. Berlijn, Londen en Barcelona. En natuurlijk naar Californië, waar o.a. Fietshangar met ons mee ging.

Het hele jaarverslag lees je hier.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!