Tweede Utrechtse AI-lab voegt zich bij ICAI-netwerk

Na het succes van het Nationaal Politie Lab AI, komt nu het tweede Utrechtse AI-lab bij ICAI: AI & Mobility Lab. Utrechtse informatica-onderzoekers lanceerden in januari 2021 dit tweede AI Lab. Het nieuwe lab richt zich op de thema's mobiliteit, transport en logistiek. De onderzoekers werken samen met partnerorganisaties NS, ProRail en Qbuzz om onderzoek naar mobiliteitsvraagstukken te verbinden, versterken en verder uit te bouwen.

12 april 2021 2 minuten

Transportorganisaties, distributeurs en publieke organisaties staan ​​voor grote uitdagingen, waaraan AI-onderzoek kan bijdragen. Openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit, wegverkeer, logistiek en menselijk bewegingsgedrag roepen vragen op over veiligheid, robuustheid, bereikbaarheid, reistijd, gezondheid en dergelijke. In het AI & Mobility Lab gaan Utrechtse informatica-onderzoekers met verschillende organisaties samenwerken om innovatieve AI-technieken te ontwikkelen voor uitdagingen in mobiliteit en openbaar vervoer.

Belangrijke rol voor AI-onderzoek

Mobiliteit is in volle gang. Vooral steden worden steeds drukker en door de toenemende aandacht voor duurzaamheid worden alternatieven voor particuliere benzine- of dieselauto’s steeds belangrijker. Pendelaars zullen steeds vaker combinaties van verschillende vormen van mobiliteit en openbaar vervoer gebruiken. Het openbaar vervoer wordt steeds meer geëlektrificeerd en zal naar verwachting een cruciale rol spelen in het toekomstige vervoer.

Kunstmatige intelligentie zal een sterke bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. Er zijn belangrijke uitdagingen bij het beheren en beheersen van voertuig- en passagiersstromen, infrastructuurplanning en de ontwikkeling van nieuwe tools en platforms om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zoals MaaS (Mobility as a Service). Onderzoekers in het AI & Mobility Lab gaan werken aan datagestuurde technieken, operationeel onderzoek, algoritmen, mensgerichte AI en agent-gebaseerde simulatie.

Marjan van den Akker, coördinator van het AI & Mobility Lab: “De uitdagingen van onze stakeholders zijn complex en vragen om een ​​state-of-the-art aanpak. Waar nodig werken we samen met onderzoekers uit verschillende disciplines. Door samen kennis en technieken te ontwikkelen, streven we naar een sterke maatschappelijke impact. ”

Onderwijs

Naast onderzoek spelen de AI Labs van de Universiteit Utrecht ook een belangrijke rol in het onderwijs voor professionals en programma’s waar studenten samenwerken met professionals.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!