ROM Utrecht Region tekent ook Gebiedsambitie Pledge in Utrecht Oost

Op 7 maart 2024 heeft ROM Utrecht Region de Gebiedsambitie Pledge 2022 –2025 ondertekend. Daarmee slaat zij de handen ineen met zeventien andere grote organisaties in Utrecht Oost om te werken aan de duurzame bereikbaarheid in het gebied. Samen willen ze reizen met de fiets en het openbaar vervoer stimuleren en pieken in de spits afvlakken. ROM Utrecht Region: “Wij geloven erin dat wij samen écht impact kunnen maken. Innovaties ontstaan vaak als er over de grenzen wordt gekeken en in samenwerkingsverbanden.”

11 maart 2024 3 minuten

De verstedelijking van de regio Utrecht vraagt extra aandacht voor een gezond binnen- en buitenklimaat, schone lucht en slim gebruik van duurzame energie en grondstoffen. Naast de kwaliteit van wonen en leven om als regio het gezonde hart van Nederland te worden. Dit zijn belangrijke speerpunten waar ROM Utrecht Region vol voor inzet, samen met haar klanten en samenwerkingspartijen. Deze ambities vertaalt de ROM Utrecht Region door in hun duurzaam mobiliteitsbeleid waarin ze graag voorbeeldgedrag wil tonen.

ROM Utrecht Region: binnenkort pilot met zakelijke leenfietsen

Cecile Habets, HR-manager bij ROM Utrecht Region: “Onze vergoedingen voor fietsen, lopen en openbaar vervoer zijn aantrekkelijker dan voor de auto. We hebben bij ons kantoor ook een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Daarnaast subsidiëren wij de aanschaf van een lease fiets om duurzaam reizen nog aantrekkelijker te maken. We gaan starten met een pilot voor het aanbieden van elektrische leenfietsen voor zakelijk werkverkeer op kantoor. Hiermee dragen wij ook een steentje bij aan ons klimaat en werken we aan de vitaliteit van onze medewerkers.”

“Samen impact maken en innovaties stimuleren op het gebied van duurzaam reizen en het stimuleren van de vitaliteit van onze medewerkers. Om zo onze gezamenlijke ambities in regio Utrecht en Utrecht Oost te realiseren met elkaar!”

 

Samen impact maken in Utrecht Oost

Op 20 december 2022 ondertekenden de eerste 17 organisaties de Gebiedsambitie Pledge. Organisaties werken samen om meer medewerkers en bezoekers te verleiden tot duurzame vervoersbewegingen. En zo Utrecht Oost bereikbaar te houden. Ze hebben als concrete doelen om het aantal reizigers met de fiets en het openbaar vervoer te laten groeien. Ook zetten ze in op spreiden en mijden: medewerkers en bezoekers stimuleren om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen en vaker thuis te werken. Het doel is om in 2025 deze doelstellingen te hebben behaald.

Goedopweg ondersteunt en is nauw betrokken bij de samenwerking in Utrecht Oost. De gebiedsregisseur staat klaar om uitdagingen stap voor stap en samen met organisaties op te pakken.

Over Goedopweg

Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, samenwerkingsorganisatie U10, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn onderdeel van het programma U Ned. Daarin werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!