ROM Utrecht Region lanceert Future Health Ventures

Investeren in transformaties in life science, medtech en digital health, voor de gezonde mens. Tijdens Crossroads, het grootste startup event in de regio, lanceerde Arjan van den Born, directeur van de ROM Utrecht Region op 8 november een aantal nieuwe Ventures. Een daarvan is Future Health Ventures.

9 november 2022 2 minuten

English text below

Van den Born: “De regio Utrecht is een bewezen bakermat van innovaties die een positieve impact kunnen maken op onze toekomstige gezondheid. Future Health Ventures investeert graag in ambitieuze ondernemingen die schaalbare proposities ontwikkelen die gebaat kunnen zijn bij Venture Capital financiering, zodat we deze transformaties samen waar kunnen maken. Hierbij focussen wij op startups en scaleups uit de Utrecht Region (inclusief Gooi en Vechtstreek) die actief zijn in de volgende subsectoren:

 • Life Sciences:
  • Regenerative Medicine
  • Personalized Medicine
  • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)
  • Biofabrication
  • Animal Free Disease Modelling
 • Medtech:
  • Device Diagnostics
  • Medical Imaging
  • Monitoring Solutions
  • Medical Devices
 • Digital Health:
  • Digital Therapeutics
  • Innovative SaaS Solutions
  • Artificial Intelligence

Future Health Ventures staat voor investeren in slimme oplossingen van start-ups, scaleups en innovatief MKB die waarde toevoegen aan deze thema’s of dit kunnen gaan doen.

Future Health Ventures beoogt deze schaalbare, innovatieve ondernemingen, die voldoen aan de eisen, te ondersteunen met investeringen uit de fondsen die het tot zijn beschikking heeft.

Als startup of scale-up vind je bij Future Health Ventures: 

 • Kapitaal gedurende de hele levensfase van het bedrijf: van TRL3 tot aan internationale opschaling
 • Focus op positieve impact
 • Internationaal netwerk van co-investeerders
 • Betrokken investeerder
 • Expert panel van ervaren CEO’s met track record
 • Specifieke en diepgaande kennis van de verschillende markten
 • Investeringen van €50k – 5M
 • Dé kennispartner op gebied van internationalisatie
 • Verbinding en partnering in het regionale ecosysteem

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de investment managers van Future Health Ventures:

Adinda Woelderink, Adinda@romutrechtregion.nl
Irene van de Poll, Irene@romutrechtregion.nl

English

ROM Utrecht Region launches Future Health Ventures

Investing in transformations in life science, MedTech and digital health for people’s health. On 8 November, Arjan van den Born, director of the ROM Utrecht Region, launched a number of new Ventures at Crossroads, the largest startup event in the region. One of these is Future Health Ventures.

Van den Born: “The Utrecht region is a proven breeding ground for innovations that can have a positive impact on our future health. Future Health Ventures is keen to invest in ambitious companies developing scalable propositions that could benefit from venture capital funding, so that together we can make these transformations a reality.” We focus on startups and scaleups from the Utrecht region (including Gooi and Vecht region) operating in the following subsectors:

Life Sciences:

 • Regenerative Medicine
 • Personalised Medicine
 • Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).
 • Biofabrication
 • Animal-Free Disease Modelling

MedTech:

 • Device Diagnostics
 • Medical Imaging
 • Monitoring Solutions
 • Medical Devices

Digital Health:

 • Digital Therapeutics
 • Innovative SaaS Solutions
 • Artificial Intelligence

Future Health Ventures is about investing in smart solutions from startups, scaleups and innovative SMEs that add or have the potential to add value to these areas.

Future Health Ventures aims to support these scalable, innovative companies, which meet the requirements, with investments from the funds at its disposal.

As a startup or scaleup, Future Health Ventures offers you:

 • Capital throughout the lifecycle of the business: from TRL3 to international scaleup
 • Focus on positive impact
 • International network of co-investors
 • Engaged investor
 • Expert panel of experienced CEOs with track record
 • Specific and in-depth knowledge of the different markets
 • Investments of €50k to €5M
 • The leading knowledge partner in internationalisation
 • Connecting and partnering in the regional ecosystem

For more information, please contact the investment managers at Future Health Ventures:

Adinda Woelderink, adinda@romutrechtregion.nl
Irene van de Poll, irene@romutrechtregion.nl

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!