Roadmap Slimme Energiesystemen gelanceerd

Begin april hebben 75 ondernemers en partners van ROM Utrecht Region deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Innovatie roadmap slimme energiesystemen’. Voorafgaand aan het hoofdprogramma stonden we stil bij de subsidiemogelijkheden voor bedrijven, zoals de USET-regeling van provincie Utrecht, Kansen voor West 3, het Energiefonds Utrecht, MIT (AI) en de ROM dienstverlening. Huib van Essen opende de innovatie roadmap sessie. Hij legde onder andere de nadruk op het feit dat we, om de energietransitie te versnellen, slimmer de bestaande netcapaciteit moeten gaan benutten. De roadmap is hieronder in te zien en te downloaden.

24 april 2023 3 minuten

De Roadmap

Na Huib van Essen nam Frans van den Akker het woord. Hij omschreef de urgentie voor verandering in de energiesector en de mogelijkheden tot verbetering door middel van digitalisering. Tijdens de paneldiscussie gingen Huib van Essen (Provincie Utrecht), Mart van Bracht (Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie), Warmold ten Zijthoff (Stedin), Brendan de Graaf (Lyv) en Arjan van den Born (ROM Utrecht Region) dieper in op hun perspectief op netcongestie. Iedereen was het erover eens dat dit onderwerp ook een enorme kans biedt voor ondernemers (zie foto hieronder). Tijdens de werksessies werden nieuwe connecties gemaakt en gediscussieerd over welke activiteiten op de roadmap prioriteit zouden moeten krijgen. Daarnaast werd er ook concreet toegewerkt naar wie aan welke activiteiten zou willen bijdragen.

Hier tref je de Innovatie Roadmap Slimme Energiesystemen.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!