Regionale samenwerking waterstof en mobiliteit

Groene waterstof wordt steeds meer gezien als een krachtige kandidaat voor het verduurzamen van mobiliteit. Om van Utrecht de groene waterstofregio voor mobiliteit te maken, zijn investeringen nodig in de benodigde infrastructuur, voertuigen en opwek van groene waterstof. Dit kan door regionaal samen te werken en het vastleggen van een gezamenlijke ambitie. Deze ambitie is vastgelegd in het convenant Convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht. Op 23 april tekende ROM Business partner duurzaamheid Irene ten Dam dit convenant.

23 april 2021 2 minuten

Economische impact

De beoogde samenwerking draagt direct bij aan het toekomstbestendig maken en transformeren van de regionale infrastructuur en bedrijfswagenparken. Bovendien werkt het wateronderzoeksinstituut KWR uit Nieuwegein op dit thema met diverse partijen aan onderzoek, innovatie en demonstratieprojecten en trekt het ook succesvol landelijke en Europese subsidies voor de regio aan. Dit versterkt het innovatief MKB en draagt bij aan de nieuwe economie in de regio.

Ecosysteem ondernemerschap rond waterstof voor mobiliteit

In de regio Utrecht bevindt 4% van de banen zich in de transportsector welke verantwoordelijk zijn voor 3% van de toegevoegde waarde. Met 765.000 banen in totaal gaat het om plusminus 28.000 arbeidsplaatsen bij logistiek- en transportbedrijven. Gemeente Nieuwegein (10%), Gemeente Montfoort (7%) en Gemeente Woerden (6%) hebben het grootste aandeel banen in de transportsector. Mede door grote distributiecentra bestaat er een cluster van transportbedrijven rondom West Utrecht en Nieuwegein.

De ROM ondersteunt het ecosysteem voor ondernemerschap rond waterstof voor mobiliteit.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van het convenant zijn EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), KWR en provincie Utrecht. Naast de ROM tekenden diverse regionale bedrijven en bedrijfsnetwerken het Convenant waterstof in mobiliteit.

Meer informatie is te vinden op de website: www.waterstofutrecht.nl