Ondanks Corona kozen 19 buitenlandse bedrijven in 2020 voor regio Utrecht

Nieuwe buitenlandse bedrijven en uitbreiding van reeds gevestigde bedrijven uit het buitenland, levert de regio Utrecht ruim 20 miljoen euro aan investeringen op. Verwacht wordt dat daarmee ruim 575 banen worden gecreëerd. Het aantal bedrijfsinvesteringen is gelijk gebleven aan 2019. Een mooi resultaat, zeker gezien de landelijke daling van het aantal investeringsprojecten met een kwart.

15 maart 2021 4 minuten

Infographic_Internationale resultaten_ROM Utrecht Region

Toch neemt het niet weg dat de coronapandemie zorgt voor terughoudendheid bij buitenlandse bedrijven. Dit valt bijvoorbeeld op in de verhouding nieuw gevestigde bedrijven versus uitbreiding van bestaande bedrijven: zes van de negentien investeringsprojecten betroffen uitbreidingsplannen van al in de regio gevestigde bedrijven, al dan niet op een nieuwe locatie. Een stijging ten opzichte van vorige jaren. Voor dit jaar wordt door de voortdurende pandemie een daling in het aantal projecten en banen verwacht.

Andersom zijn er ondanks de coronacrisis nog steeds ondernemers uit de regio Utrecht die in 2020 hard hebben gewerkt om hun internationale ambities te bereiken. De ROM Utrecht Region kan ze daarbij helpen en deze ondernemers weten de ROM steeds beter te vinden. In 2020 heeft de ROM bijna 200. Bedrijven geholpen bij hun exportplannen. Ook dat levert banen op in de regio Utrecht.

ROM Utrecht Region

Het is voor het eerst dat de internationale resultaten gepresenteerd worden door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Bij de ROM zijn de activiteiten van de regionale overheden op het gebied van internationale bedrijvigheid gebundeld. Daarnaast richt de ROM zich op het investeren in startups, scale-ups en het innovatieve MKB, op ondersteuning van jonge ondernemers en het bouwen netwerken en consortia, met als doel economische structuurversterking. De ROM is onderdeel van het Invest in Holland netwerk, waarin wordt samengewerkt met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de andere ROMs om buitenlandse bedrijven naar Nederland aan te trekken.

Door die bundeling is er meer slagkracht om buitenlandse bedrijven naar de regio te halen en Utrechtse ondernemers te helpen bij hun exportambities. En die slagkracht zal de komende tijd hard nodig zijn. Om banen te blijven creëren, om sneller uit de crisis te komen, maar ook om ervoor te zorgen dat onze al sterkte sectoren nog sterker worden.

Life Sciences and Health

Een voorbeeld van zo’n sterkte sector is life sciences and health (LSH): met bedrijven van wereldfaam op het Utrecht Science Park, met sterke overheidsinstellingen als het RIVM en met innovaties op het gebied van medische technologie, behoort de regio Utrecht tot de wereldtop. Dat begint ook in het buitenland door te dringen: vijf van de in 2020 in Utrecht gevestigde buitenlandse bedrijven vallen binnen de sector LSH. Ook op het gebied van media (Hilversum) en ICT scoort de regio Utrecht goed.

Buitenlandse bedrijven van groot belang

De cijfers laten zien dat buitenlandse bedrijven van groot belang zijn en blijven voor de regio. Internationale ondernemingen versterken de regionale economie en bieden aansluiting op internationale netwerken. Ook leveren investeringen uit het buitenland een steeds grotere bijdrage aan toekomstbestendige werkgelegenheid in de sterke sectoren van de regio.

Corona

Het werken aan toekomstbestendige banen is door de coronacrisis alleen maar belangrijker geworden. Valt nu de werkloosheid door de steunmaatregelen nog mee, verwacht wordt dat de economie nog een enkele jaren nodig heeft om volledig te herstellen. Dat zal ook invloed hebben op het aantal bedrijfsvestigingen van buitenlandse bedrijven. De gevolgen van corona zullen ook invloed hebben op het aantal buitenlandse bedrijven dat uitbreidt naar Nederland. Zo wordt op dit moment bijvoorbeeld in eerste instantie gekozen voor een virtueel of kleinschalig kantoor.

Maar corona biedt ook kansen voor de regio: het belang van de centrale ligging van Utrecht kan bijvoorbeeld groter worden, omdat mensen meer thuiswerken en kantoor een ontmoetingsplek wordt. Daarnaast zijn er innovatiekansen voor de sectoren waar de regio Utrecht sterk in is zoals LSH en digitalisering.

Brexit

Ook de Brexit speelt een rol bij buitenlandse bedrijven die willen uitbreiden naar Nederland. In 2020 hadden veel bedrijven echter nog een afwachtende houding vanwege het uitblijven van de deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven die al wel naar NL zijn gekomen, hebben dat gedaan vanwege EU-licenties voor de financiële sector en zijn daarom voornamelijk in Amsterdam geland. Ook zijn veel bedrijven naar Rotterdam en omgeving verhuisd, omdat zij handelen met de EU en grootschalige logistieke ruimte nodig hadden. Utrecht is met name aantrekkelijk voor kantoor gebonden activiteiten, zoals hoofdkantoren en marketing & sales. En sectoren als IT en Services en LSH.

Contact opnemen

Misschien vind je dit ook interessant

Meer relevante artikelen
Blog

Maak kennis met de ROM EEN-adviseurs – De eerste ondernemers vormen een goede start

Het Enterprise Europe Network (EEN) heeft in zijn 15 jarig bestaan al vele ondernemers geholpen, maar de eerste bedrijven ...

Lees meer
Nieuws

Enterprise Europe Network vierde z’n 15-jarig bestaan met een terugblik op wat we hebben bereikt

Met meer dan 450 netwerkpartnerorganisaties is het Enterprise Europe Network (EEN) in 15 jaar uitgegroeid tot ’s werelds grootste bedrijfsondersteunende ...

Lees meer

Deze Utrechtse partij verscheept medicijnen over de hele wereld

Ed Monchen van i+solutions vertelt welke techniek zij gebruiken om te zorgen dat medicatie daadwerkelijk terecht komt ...

Lees meer