Nieuwsupdate #3 - Ondernemersnieuws uit de regio dat jij niet mag missen!

Hartje zomer, lekker bakken of een terrasje pakken met vrienden of familie… En natuurlijk heb je beloofd dat je je werk ff met rust laat. Maar je weet ook: een ondernemer die niet weet wat er speelt, is geen ondernemer. Wij maken het makkelijk. Zeg gewoon dat je zin hebt in een avocado, of een FRISSje. Of dat je een leuk hotelletje wil boeken. Niemand boos, jij bij! 🐝

5 augustus 2021 5 minuten

1. Avocado apparaat tegen voedselverspilling

Hoe weet je of een avocado eetrijp is? De Avos vertelt het, in a split second, maar zonder de vrucht te splijten. Dat bespaart je niet alleen een individuele teleurstelling (je had je zo verheugd op die guacamole), maar ook honderdduizenden avocado’s. Hartstikke duurzaam dus én made in Utrecht.

Zeshonderd containers vol avocado’s

De avocado is heel populair. Jaarlijks komen er maar liefst zeshonderd (!) containers Nederland binnen. De kwaliteit ervan wordt gecontroleerd met steekproeven, door gaatjes in de avocado te boren. Zo worden er elk jaar 125.000 afgekeurd en afgevoerd naar de olie-industrie. Dat is natuurlijk beter dan weggooien, maar nog steeds een enorme voedselverspilling. De Avos brengt hier verandering in.

Een hamertje en infraroodfoto’s

De Avos is een vondst van het Utrechtse bedrijf Experience Fruit Quality. Het werkt ogenschijnlijk eenvoudig. De avocado wordt in het apparaat geplaatst, belicht en vier keer een kwartslag rondgedraaid. Infrarode foto’s vertellen over de kwaliteit van het vruchtvlees, een hamertje tikt op de schil om de druk te meten.

Steeds slimmer, want zelflerend!

Via een kabel is de Avos verbonden met een computer. Die leest de resultaten af en geeft elke avocado een beoordelingsscore. Bij een ‘A-score’ mag de avocado door naar de supermarkt. Is het resultaat ‘B’? Dan wordt hij afgekeurd, maar niet meteen afgevoerd. Eerst wordt de vrucht opengesneden en voert de ‘keurmeester’ gegevens in over bijvoorbeeld de kleur van de schil en de consistentie van het vruchtvlees. Op die manier leert de Avos continu en wordt het apparaat steeds geavanceerder.

Meer lezen

 

Wil je zien hoe het werkt? Klik hier voor een link naar de video.

2. Utrecht stelt 6 miljoen extra subsidie beschikbaar voor energietransitie

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen. Vorig jaar heeft ze daartoe subsidie beschikbaar gesteld. In de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie kun je lezen welke projecten daarvoor in aanmerking komen. Op 19 juli is de nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie (USET) ingegaan. De provincie heeft nog eens 6 miljoen extra geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van inclusieve- en innovatieprojecten.

Stand tot nu toe

Vanaf 1 oktober 2020 was twee miljoen euro beschikbaar gesteld en hebben organisaties voor bijna 2,5 miljoen aan aanvragen ingediend. Tot nu toe is ongeveer 1 miljoen euro toegewezen, vooral aan energiecoöperaties en samenwerkingsverbanden die burgers stimuleren om energie te besparen.

Inclusieve projecten

Vanaf 19 juli 2021 komt dus nog eens 6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een groot deel daarvan is bestemd voor inclusieve projecten. De provincie wil bewoners die onvoldoende beschikken over informatie, kennis of financiële middelen, stimuleren ook mee te doen. Bijvoorbeeld om hun huis duurzamer te maken of te besparen op energiekosten.

Innovatieprojecten

Naast inclusieve projecten ondersteunt de provincie innovaties. Zo is er geld beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en pilots. Denk aan thema’s als circulaire energietransitie, duurzame warmtenetten, zonnestroomsystemen en waterstof in het buitengebied en geïntegreerde energie-infrastructuur.

Wil je een aanvraag doen?

Je kunt je aanvraag indienen vanaf 19 juli 2021 tot en met 30 juni 2024. Wacht niet te lang, want de volgorde van binnenkomst telt.

Naar de aanvraagpagina! .

Klik hier om het hele bericht van de provincie te lezen.

3. Duurzaamheid: ff een tandje BIJ zetten

Vrijdag 16 juli opende Circle That vier bijenhotels uit een indrukwekkende keten van maar liefst 358 hotels. Allemaal in Utrecht. De startup wil hiermee een bijdrage leveren aan een circulaire samenleving.

Van kleine hotelletjes in privétuintjes tot megahotels

Toen Circle That Utrechters polste naar hun interesse om hun eigen bijenhotel te exploiteren, was de reactie BIJzonder positief. Binnen enkele weken waren alle hotels verkocht. Ze komen terecht in tuintjes, verspreid over heel Utrecht.

Circle That wilde echter méér. Dus zocht het contact met het Utrechtse bedrijf Buurman dat gespecialiseerd is in hergebruik van materialen. Zo zijn van oude krantenstallingen, waarin vroeger de Metro op het station lag, vier duurzame megahotels gemaakt. Die heeft Circle That geplaatst op verschillende locaties in Utrecht, bij Steck, de Clique, ProRail & Perron West.

Bouw mee aan de groenste hotelketen van Nederland

Wil je zelf meebouwen aan deze duurzame hotelketen? Dat kan. Download hier de handleiding om een bijenhotel te maken. Ben je wel enthousiast, maar niet handig, of heb je geen tijd? Dan kun je jouw bijenhotel kopen bij de Utrechtse bouwer Fedor van Houtstadt.

Over Circle That

Circle That is een Utrechtse startup voor circulaire ideeën. Met concepten, pop-up stores, en evenementen zet zij zich in voor de transitie naar een circulaire samenleving.

Wil je meer weten over het bijenproject, of over andere projecten van Circle That?

Website bezoeken

 

4. Utrechtse startup StuComm overgenomen door Ready Education

De Utrechtse startup StuComm ontwikkelde in 2014 een app om de communicatie tussen studenten en onderwijsinstellingen te bevorderen. Met succes! Inmiddels gebruiken meer dan een half miljoen Nederlandse studenten en dertig onderwijsinstellingen de app. Het Amerikaanse bedrijf Ready Education zag er potentie in en heeft Stucomm overgenomen, gelijktijdig met het Engelse Collabco. Daarmee is Ready Education nu de grootste leverancier van studenten-apps ter wereld.

Verbetering dienstverlening door kennis- en krachtenbundeling

Oprichter van StuComm, Ronald Kouvelt, wordt general manager Europa bij Ready Education. Met een team van twintig mensen blijft hij vanuit Utrecht opereren. Kouvelt verwacht dat de dienstverlening nog beter wordt, nu drie bedrijven hun kennis en middelen hebben samengevoegd.

De producten van Ready Education, Collabco en StuComm zijn nauw verwant aan elkaar. Ze maken alle drie gebruik van een persoonlijke assistent die studenten helpt hun studieleven op orde te houden. Denk aan een gepersonaliseerde college-agenda, real-time feedbackmogelijkheid, presentieregistratie en verwijzing bij mentale problemen.

Perfecte timing

De timing voor de overname lijkt perfect. De coronapandemie heeft de ontwikkeling van digitalisering in het onderwijs versneld. De behoefte aan een digitaal platform voor informatie en communicatie is daarmee verder toegenomen.

Meer lezen

 

5. Forse funding voor FRISS

FRISS heeft een Series B-financieringsronde ter waarde van 65 miljoen dollar afgesloten. En daar wordt FRISS best warm van. De financieringsronde werd geleid door Accel-KKR, met advies van FT Partners en ondersteund door bestaande investeerder Aquiline.

Fraudepreventie- en opsporing > giga besparingen

FRISS is leverancier van door AI aangedreven end-to-end-oplossingen voor fraudepreventie en -detectie voor schadeverzekeraars in meer dan veertig landen. Ter illustratie: alleen in 2021 wordt hiermee zo’n 2 miljard dollar aan fraude bespaard. De hoofdkantoren staan in Utrecht en Mason, Ohio. Daarnaast heeft FRISS regionale kantoren in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, VK, Frankrijk, Spanje en diverse Latijns-Amerikaanse landen.

Marktuitbreiding en verbetering dienstverlening

Door de financiering wordt het mogelijk om via kunstmatige intelligentie nieuwe producten te ontwikkelen. Het doel is om de risico’s die gekoppeld zijn aan elk polisverzoek, verlenging of claim, nauwkeurig en compleet in beeld te brengen. Dat leidt tot hogere efficiëntie, lagere verliezen, meer productieve teams en blijere klanten. Het biedt de kans de dienstverlening in en rond deze markten uit te breiden en het klantenbestand verder te laten groeien.

Verder lezen