Nederlandse ‘European Digital Innovation Hubs’ een feit

De Nederlandse European Digital Innovation Hubs zijn een feit. Op het Smart Industry Jaarevent tekent minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’.

29 juni 2022

Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Tekst gaat verder na foto

 Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Netwerk

De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

EDIH Noordwest Nederland

De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar. Het Smart Industry programma zal in de komende jaren de samenwerking met de EDIH blijven opzoeken en verder intensiveren waardoor de kennis en expertise vanuit de regio’s op landelijke schaal kan worden gedeeld. EDIH Noordwest Nederland profileert zich op AI en High Performance Computing (HPC) binnen alle economische sectoren.

De consortium partijen werkzaam in de EDIH NoordWest zijn naast ROM Utrecht; De Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht, de Aeres Hogeschool, brancheorganisatie FME, smart industry fieldlab 3Dmakerszone, SURF en EIT Health. De geassocieerde partijen zijn ROM InWest, ROM Horizon, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Metaal Unie en TechValley.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!