Lancering MIT-regeling voor ondersteuning AI-projecten binnen het MKB

Werk jij samen met andere mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI)? Dien een aanvraag in voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI.

16 maart 2022 3 minuten

Op 15 maart 2022 gaat de landelijke MIT-regeling voor ondersteuning van AI-projecten van het MKB van start. Met als doel de AI-innovatiekracht in Nederland te stimuleren en de versnelde toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie te realiseren. Deze vanuit de NL AIC geïnitieerde en ondersteunde regeling is in samenwerking met de regionale organisaties opgezet. Er is voor deze regeling € 2,9 miljoen beschikbaar.

Ondersteuning MKB vanuit het AiNed programma

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Het MKB, waaronder ook veel startups, heeft hierin een belangrijke economische en innoverende rol. Uit onderzoek blijkt dat het mkb tegen vele barrières aanloopt bij het toepassen van AI. Om de kloof voor het mkb tussen de kennisbasis en toepassing in AI-innovaties te overbruggen, wordt de MIT-regeling ondersteund vanuit het AiNed programma.

Wat houdt de regeling in?

Meer informatie over de aanpak en het proces vind je op deze pagina van de uitvoeringsorganisatie RVO. Hier vind je tevens meer informatie over de ondersteuning die RVO verzorgt en wordt ter inspiratie een overzicht aangeboden van projecten van ondernemers die eerder van deze regeling gebruik hebben gemaakt.

Informatie voorwaarden vanuit RVO

Je kunt voor het thema AI subsidie aanvragen voor een klein of een groot samenwerkingsproject. De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden MIT R&D samenwerkingsprojecten. Voor AI wordt de definitie gehanteerd van de Europese Commissie: “AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken”. Op de website van RVO vind je meer informatie over de voorwaarden,

Planning en ondersteuning

De MIT-regeling gaat op 15 maart 2022 van start, de uiterste deadline voor het indienen van uw aanvraag is 10 mei 2022, 17.00 uur. Raadpleeg de gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de planning van de regeling op de website van RVO. De NL AIC ondersteunt deelnemers met actuele informatie over de aanpak en werkwijze om succesvolle projectvoorstellen in te kunnen dienen. Vanuit de AI-hubs wordt dit ook verzorgd voor partijen in het betreffende ecosysteem.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!