Kwartaalrapportage Q3 2022

In het derde kwartaal staat de ROM weer in het teken van dingen doen. We laten weer nieuwe investeringen in innovatieve bedrijven in zorg en duurzaamheid zien en hebben nieuwe bedrijven naar de regio gehaald, ook weten we innovatiemiddelen naar de regio te halen waar bedrijven uit de regio mee kunnen innoveren, experimenteren en groeien. En waar we samen met partners werken aan de uitdagingen in de regio. In dit beknopte overzicht staan veel van deze resultaten opgesomd.

1 december 2022 3 minuten

Wat niet direct duidelijk is dat we ook zien dat ons netwerk steeds groter en sterker wordt.  Het is duidelijk te zien dat we na Corona steeds meer naar buiten kunnen. Wij zijn als ROM steeds zichtbaarder op allerlei events die we al dan niet zelf organiseren. We zien dat we steeds meer innovatieve bedrijven in de regio kennen en dat zij ook ons beginnen te kennen. Waar we de startup en scale-ups uit de regio inmiddels al goed kennen, zien we dat ook steeds meer innovatieve MKB-ers ons weten te vinden en onze dienstverlening waarderen.

In het derde kwartaal hebben we onze focus verder gelegd naar de drie leidende ecosystemen in de regio en zijn we steeds meer ondernemers aan het verbinden. Inmiddels zijn al meer dan 800 bedrijven uit de regio aangesloten bij één van onze drie grotere ecosystemen. Natuurlijk is daar nog een wereld te winnen, maar alles begint met elkaar kennen en echte aandacht voor elkaar hebben.

Onze resultaten bereiken we in een periode met grotere onzekerheid. De inflatie, loonkosten en rente schieten omhoog. De kosten van innovatie exploderen daarmee ook. Nieuwe ideeën kosten namelijk tijd en geld. Hoewel er nog steeds veel kapitaal is zien we ook de eerste investeerders de markt verlaten en zien we waarderingen naar beneden kukelen. Wat dat precies gaat betekenen voor de ROM en haar rol als maatschappelijk investeerder die gaat waar de markt niet is, weten we nog niet. het worden spannende maanden waar de ROM kort op de bal moet zitten.

In elk geval wens ik jullie veel leesplezier en ik denk dat dit kwartaaloverzicht laat zien dat we als ROM heel veel doen.

Lees de kwartaalrapportage

 

Arjan van den Born – Algemeen Directeur
ROM Utrecht Region

 

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!