Kwartaalrapportage Q1 2024

Voor ROM Utrecht Region is het jaar 2024 goed begonnen. Wij hebben succesvolle lijn van 2023 doorgezet. De strategie van de ROM werkt: we investeren, we trekken buitenlandse bedrijven aan en we halen innovatiemiddelen binnen voor de ondernemers in onze regio. We zien dat we een enorme maatschappelijke impact hebben waarbij onze ondernemers echt werken aan de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

7 mei 2024 2 minuten

Tegelijkertijd lijkt het soms wel of we ons midden in het oog van de orkaan bevinden. Om ons heen is veel turbulentie. We zien durfkapitalisten steeds vaker kiezen voor investeringen in latere fases. We zien dat het vestigingsklimaat in Nederland enorm onder druk staat. We zien dat de innovatieve ondernemers van de regio geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen en dat er beperkte ruimte is voor groei. De arbeidsproductiviteit en innovatiekracht van Nederland staat onder druk. Toch hebben we die krachten enorm nodig. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg alleen garanderen als we daar fors in investeren. Daar spelen ondernemers en uitvinders een belangrijke rol in. Zij bedenken de nieuwe technologieën (vaak gebaseerd op AI en gaming) om met minder mensen méér te doen. Hetzelfde zien we in de duurzaamheidstransitie. We moeten durven opschalen: van schattig naar schaal. Alleen zo kunnen we een betaalbare en mooiere wereld creëren met elkaar.

Deze en andere grote uitdagingen spelen niet alleen in onze regio, maar zijn urgent en belangrijk in heel Nederland. Daarom werken we ontzettend goed samen met de andere ROM’s en met EZK. We omarmen de nieuwe pilaren van het Nederlandse innovatiebeleid zoals de sleuteltechnologieën en de groeimarktenstrategie en kijken wat dit betekent voor de regio. Zo werken we echt samen en hebben we impact.

Ook in de regio werken we goed samen. Al zijn er nog mogelijkheden om de samenwerking te versterken; transities realiseren doe je immers samen. Daar spelen ROM Utrecht Region en de ondernemers een grote rol in, maar de randvoorwaarden worden vaak door overheden en kennisinstellingen ingevuld. Daar kunnen we elkaar soms nog beter vinden.

Tot slot we zijn ook hard op weg om ‘de slimste ROM van Nederland’ te worden. Op de achtergrond werken we hard aan unieke datasets zodat we alle innovatieve ondernemers van de regio ook echt kennen en weten wat er speelt. Dit is een langetermijnstrategie, maar inmiddels staat er een goede digitale basisinfrastructuur waar we samenwerken met andere ROM’s en die we delen met individuele gemeenten zodat zij steeds beter weten wat er aan innovatie gebeurt in hun gemeente. Dat is vaak meer dan ze vooraf denken. In de komende jaren proberen we zo steeds slimmer te worden door ook meer AI in onze werkprocessen in te zetten. Bij een slimme, gezonde en duurzame regio, hoort een slimme, duurzame en gezonde ROM.

Lees de kwartaalrapportage

 

Arjan van den Born – Algemeen Directeur
ROM Utrecht Region

 

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!