Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

De weg naar de circulaire economie is nieuw en ingrijpend. Het vraagt anders kijken, experimenteren en voor een circulaire toekomst durven kiezen. De Kopgroep Circulair Financieren is een krachtige publiek-private samenwerking tussen ABN AMRO, European Investment Bank, Gemeente Amsterdam, ING, Invest-NL, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Waterschapsbank, Provincie Utrecht, Rabobank, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, Triodos Bank en De Nederlandse Bank met een gezamenlijk doel: Nederland koploper maken in de circulaire economie door circulair financieren de norm te maken in 2030.

8 februari 2024 4 minuten

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie. De circulaire economie is essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven. Hiermee wordt de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie. De Kopgroep werkt aan oplossingen voor de knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers, deze knelpunten worden benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Voorop staat dat circulariteit een integraal onderdeel moet zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

‘Invest-NL is vanaf de start in 2020 actief in het financieren van circulaire proposities. De intensieve samenwerking met deze diverse groep financiers en investeerders heeft kennis, netwerk en ervaring opgeleverd. En dat maakt ons een uniek transitienetwerk. En op deze manier maken we de financiering van een circulaire toekomst mogelijk.’ – Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development bij Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren –

Een belangrijke pijler in de aanpak van de Kopgroep is inspireren met concrete voorbeelden. Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten door de Kopgroep geanalyseerd en gedeeld. De voorbeelden die hieruit voortkomen worden gedeeld in de sector.

Met een circulaire bril kijken naar financiering

Een uitdaging is dat lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade, en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen.  De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico’s van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region, namens ROM Nederland: “Het realiseren en het laten groeien van een innovatieve circulaire onderneming is ontzettend lastig. Niet alleen omdat de technologie nog ontwikkeld moet worden, maar ook omdat de markt ontzettend ondoorzichtig is. Klanten zijn conservatief, de producten bestaan nog niet, prijzen fluctueren en de benodigde regels en wetten ontbreken. Daarom hebben circulaire ondernemers ondersteuning nodig; financieel, maar ook met kennis en netwerk. Daar helpen de ROM’s bij; het realiseren van een mooiere wereld door het steunen van innovatieve ondernemers.”

De Kopgroep Circulair Financieren heeft gezamenlijk een open-source, anoniem te gebruiken, Circular Risk Scorecard ontwikkeld, waarin risico’s en kansen worden bekeken vanuit een circulair perspectief. Het doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico’s van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat, en de kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken en hiermee inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van het te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

Wil je (gratis) aan de slag met de scorecard of meer informatie, lees dan hier verder.

De Kopgroep Circulair Financieren is onderdeel van het Platform Duurzaam Financieren van De Nederlandse Bank.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!