Beknopt Jaaroverzicht 2023

2023 was een succesvol jaar voor de ROM Utrecht Region. We zijn inmiddels de meest actieve investeerder van de regio en hebben een mooie portfolio van regionale ondernemingen die oplossingen hebben voor een slimmere, duurzame en gezonde wereld.

14 februari 2024 2 minuten

Arjan van den Born, directeur van ROM Utrecht Region: “De ambitieuze en innovatieve ondernemingen in regio weten ons goed te vinden en wij hun. Ons team Innoveren brengt deze ondernemers op allerlei manieren samen, formuleert gezamenlijke ambities en kickstart met vernieuwende projecten. Met de regionale ondernemers gaan we naar het buitenland om onze innovatieve diensten ook daar onder de aandacht te brengen. ROM Utrecht Region werkt en de onderdelen van de ROM, namelijk Intelligence, Innoveren, Investeren en Internationaliseren, versterken elkaar. De regionale ondernemer profiteert daarbij ook nog eens van het landelijke netwerk van ROM’s.”

“Slechts op één terrein hebben we in 2023 onze ambities niet helemaal gehaald; het aantal buitenlandse investeringen in onze regio is lager dan onze gestelde ambitie, namelijk twintig tegenover de doelstelling die vijfentwintig was. Buitenlandse bedrijven zijn steeds minder bereid om te investeren in Nederland. Er is gebrek aan ruimte, talent en energie. En de innovatieve buitenlandse ondernemers zien dat ze zeer aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden en subsidies kunnen krijgen in andere landen zoals de VS, het VK en Frankrijk.”

“Overigens zijn het niet alleen buitenlandse ondernemers die worden geconfronteerd met gebrek aan talent, ruimte en energie. Ook de innovatieve, snelgroeiende bedrijven uit de regio lopen tegen deze grenzen aan. Daarom is, ondanks de successen van 2023, een waarschuwing op zijn plaats. Op het oog lijkt het goed te gaan met onze regio, maar in een wereld in transitie moet je verder durven kijken: waar verdient onze regio haar geld mee in 2040? In welke sectoren werken mensen? Welke sleuteltechnologieën zijn belangrijk? Het vormgeven van onze toekomst vergt dat we verder durven te kijken en samen keuzes maken. Alleen dan kunnen we als regio op de lange termijn succesvol zijn en een slimme, duurzame en gezonde wereld bouwen.”

Dit is een beknopte versie van het jaarverslag. Het officiële verslag inclusief jaarrekening verschijnt in juni.

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!