Earth Valley gelanceerd: het nieuwe ecosysteem in de regio Amersfoort - Utrecht

Vanuit het historisch middelpunt van Nederland is een nieuwe beweging gestart om de maatschappelijke ambities tot 2050 waar te maken. Vrijdag 11 maart lanceerden Amersfoort en ROM Utrecht Region vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort een nieuw ecosysteem onder de werktitel Earth Valley.

Uitzending terugkijken
15 maart 2022 2 min

De vraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot. Met gebundelde research, innovatie, internationale tenders, talentvorming en educatie kunnen we meer inzichten krijgen uit vitale data sets. Versnellen, door gedeelde kennis en innovaties. Beter voorspellen hoe de toekomst zal zijn. En hem daarmee beter inrichten. Alles wat daarvoor nodig is, zit hier. In Earth Valley.

Een uniek ecosysteem met een onderscheidende positionering, waarin ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen en vernieuwende kennis actief inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Maatschappelijke opgaven integraal aanpakken

In aanwezigheid van gasten uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen sprak Helga van Leur met verschillende experts op het gebied van circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. In paneldiscussies gingen zij in op de kansen die Earth Valley biedt om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Ook de cruciale rol van data en digital twinning en het belang van het opleiden van talent in de gehele kennisketen (van mbo tot wo) kwamen aan bod.

Veelbelovende start

Betrokken bestuurders, ondernemers en opleiders spraken na afloop van het programma van een veelbelovende start. ‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. ‘Omdat alle partijen die aanwezig zijn zich echt committeren aan samenwerking binnen Earth Valley. Dat hebben we heel hard nodig. De geosector is klein in Nederland, maar de impact ervan op de maatschappelijke vraagstukken is vele malen groter – zeker als we de krachten bundelen.’

Jantien Stoter, hoogleraar 3D Geoinformation aan de TU Delft en Geo Information Specialist bij Geonovum: ‘Ik denk dat we nu echt een momentum hebben. We zien dat vraagstukken en toepassingen naar ons toe komen met daarbij het verzoek: we hebben geodata nodig. Wij werken als specialisten al heel lang aan data representaties van de leefomgeving ten behoeve van allerlei ruimtelijke vraagstukken, dus dit is het moment om daar de vruchten van te plukken.’

Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV: ‘Hét thema van Earth Valley is: hoe gaan we al die grote vraagstukken integraal aanpakken? De grootste winst van deze lancering is dat we veel partijen aan tafel hebben gehad. We kennen elkaars gezichten. Dat is de eerste stap. Over vijf jaar moet Earth Valley gemeengoed zijn. Dan moeten andere steden, ook internationaal, naar ons kunnen kijken en van ons kunnen leren.’

Hanneke van der Klis, Director Digital Transformation bij Deltares: ‘Als we in dit ecosysteem het lef hebben om ook onzekerheid en uitdaging te omarmen, om het zoekproces naar techniek een plek te geven en een club jonge mensen bij elkaar te zetten vanuit verschillende organisaties, dan wil je niet weten wat je ziet.’

De uitzending is nu terug te kijken:

Video

 

De toekomst van Earth Valley

Dit is nog maar het begin. Het begin van een actieve beweging. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen, kunnen jij en jouw bedrijf een bijdrage leveren aan Earth Valley? Laat het ons weten. Volg Earth Valley op LinkedIn en online www.romutrechtregion.nl/earth-valley

 

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!