Earth Valley draagt bij aan grote maatschappelijke opgaven

De as Amersfoort-Utrecht groeit uit tot Earth Valley: een kennisomgeving die dankzij de opvallend sterke aanwezigheid van ingenieursbureaus, innovatieve geo-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen een cruciale bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke opgaven.

22 december 2021 1 min

De start van het nieuwe ecosysteem, met de overheid als aanjager, is veelbelovend. In gesprek met de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Fatma Koşer Kaya (economie) en Earth Valley-kwartiermaker Wouter van Daal van ROM Utrecht Region.

Eindhoven is de Brainport, de Gelderse Vallei de Foodvalley en de as Amersfoort-Utrecht wordt de Earth Valley. Wat houdt dat in?

Koşer Kaya: ‘De aanwezigheid van zoveel bedrijven in deze omgeving die zich bezighouden met ruimtelijke vraagstukken en geo-data is uniek. De bundeling daarvan is de crux. Het netwerk dat nu ontstaat gaat de basis vormen van Earth Valley. En dat netwerk, dat ecosysteem van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, koppelen we aan onderdelen van grote maatschappelijke opgaven waar we als overheid voor staan, zoals klimaatverandering, de energietransitie en het woningtekort. Daardoor is daar beter beleid op te maken. Dat is enorme winst.’

Van Daal: ‘Earth Valley is niet iets wat we vandaag zeggen en er morgen is. Het is een olievlek die zich steeds verder uitbreidt. Wat belangrijk wordt: Earth Valley is een groot begrip en dat moeten we gaan laden. We moeten een logische propositie hebben die mensen snappen. Paar voorbeelden: we focussen nu op duurzaam gebouwde omgeving, klimaatadaptatie en mobiliteit. Dat doen we vanuit een fundament van geo-data en digital twins, virtuele kopieën van de werkelijkheid. We moeten dat verder uitharden: wat willen we vooral wel doen en wat niet? Elke gemeente heeft te maken met dezelfde hittestress, om een voorbeeld te noemen. Dus als we duidelijk hebben waar onze prioriteiten liggen om het verschil te maken, dan kunnen we de juiste bedrijven en kennisinstituten koppelen aan de uitdagingen van overheidspartijen. Het leuke is dat de overheid een stimulerende rol heeft. De overheidspartijen zijn opdrachtgever binnen Earth Valley en hebben er uiteindelijk extra benefits van, want de uitkomsten zijn van grote waarde voor de leefomgeving.’

Lees verder op Amersfoort Business

 

De aanwezigheid van zoveel bedrijven in deze omgeving die zich bezighouden met ruimtelijke vraagstukken en geo-data is uniek. De bundeling daarvan is de crux.

Fatma Koşer Kaya, wethouder Amersfoort

We creëren een magneet en met die magneet kunnen we een bovengemiddelde bijdrage leveren aan al die grote maatschappelijke opgaven.

Wouter van Daal, Earth Valley-kwartiermaker ROM Utrecht Region

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!