Dien je subsidieaanvraag voor R&D-samenwerkingsproject (MIT) in!

Het is nu mogelijk om binnen de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) een subsidie aan te vragen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

11 juni 2021 3 minuten

Het project bestaat uit een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of combinatie daarvan dat door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers wordt uitgevoerd. De aanvragen worden volgens het tenderprincipe beoordeeld.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van de projecten wordt gelet op de volgende punten:

  • mate van technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst;
  • mate van creatie van economische waarde voor de deelnemers aan het R&D-samenwerkingsproject, voor de innovatieagenda topsectoren en/of de economie van de provincie Utrecht;
  • mate van kwaliteit van R&D-samenwerking, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de  projectorganisatie;
  • mate dat er sprake is van maatschappelijke impact.

Zorg er ook voor dat je aanvraag bijdraagt aan de Regionale Economische Agenda (REA) van de Regio Utrecht en aan de landelijke maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s.

De subsidie bedraagt maximaal 35 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 350.000 euro voor een groot R&D-samenwerkingsproject en 200.000 euro voor een klein R&D-samenwerkingsproject. De looptijd van een R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Provincie Utrecht.

Over de MIT-regelingen

De MIT-regelingen zijn er om mkb’ers te helpen met innovatieadviesprojecten, het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van innovatieadviesprojecten en om te helpen bij samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers die een nieuw product of nieuwe dienst willen ontwikkelen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Aanvragen

Je kunt je aanvraag voor de MIT-regeling R&D-samenwerkingsproject indienen tot 9 september 2021 17:00uur.

Aanvraag indienen