Derde editie Business Innovation Program Food start 8 september 2021

Na twee succesvolle programma’s, starten we op 8 september 2021 met de derde editie van het Business Innovation Program Food. Denk je erover om mee te doen? Ontdek tijdens de introductie workshop op 7 juli 2021 of het programma waarde toevoegt aan jouw bedrijf. In deze workshop: vertellen we je meer over de opzet van het programma; Delen we ervaringen van deelnemers aan eerdere edities van dit programma; Maak je de eerste aanzet om van jouw idee een businesscase te bouwen.

11 juni 2021 7 minuten

De workshop vindt plaats op woensdag 7 juli van 10.00 tot 11:00 uur via Microsoft Teams. Meld je aan via irene@romutrechtregion.nl.

Wil jij een winstgevende businesscase bouwen gericht op optimale inzet van grondstoffen en het tegengaan van voedselverspilling? Is jouw bedrijf actief in de agrofoodsector en zie je kansen om meer waarde te halen uit grondstoffen door nieuwe toepassingen of door efficiëntere inzet? Met het Business Innovation Program helpen we je om scherp te krijgen welke ideeën kansrijk zijn en hoe je deze vertaalt tot concrete nieuwe verdienmodellen voor jouw bedrijf.

Voor wie?

Het Business Innovation Program Food is bedoeld voor ondernemers in de agrofoodsector die een nieuw verdienmodel willen of moeten ontwikkelen en concrete stappen willen zetten om de business case gerealiseerd te krijgen. Deelname staat open voor zowel bedrijven in de land- en tuinbouw en voedselverwerkende industrie als technologische bedrijven en logistieke dienstverleners.

Wat mag je van ons verwachten? 

 • We helpen je focus aan te brengen om je idee te vertalen naar een concreet nieuw verdienmodel.
 • In 10 modules trainen we je om op het juiste moment en de juiste manier aan de slag te gaan met de dimensies klant, product, businessmodel, team, alliantievorming en impact..
 • Iedere week vindt een plenaire sessie plaats, afwisselend online of op een centrale locatie in Nederland. Hierin krijg je theorie over één van de dimensies en feedback van de begeleiders en andere deelnemers.
 • Je krijgt praktijkopdrachten ter voorbereiding en afronding van iedere module.
 • Verder is er één-op-één begeleiding vanuit business development van je ROM (Regionale Ontwikkelings Maatschappij).

Waarom meedoen?

 • Na afronding van het programma heb je stappen gezet richting een pilot of het in de markt zetten van je nieuwe businesscase.
 • We brengen je tijdens het programma in contact met de juiste businesspartners om je nieuwe businesscase te realiseren.
 • Je volgt het programma samen met andere bedrijven uit de agrofoodsector. Je leert van elkaar en van elkaars fouten.

Wat we van jou verwachten?

 • Commitment op het ontwikkelen van een nieuwe businesscase die gericht is op optimalere inzet van grondstoffen/ tegengaan voedselverspilling.
 • Bereidheid om samen te werken met de juiste businesspartners.
 • Aanwezigheid bij de sessies en tijd om de businesscase te ontwikkelen (0,5 FTE gedurende het programma).

Praktische informatie

 • Het programma is bedoeld voor ondernemers die actief zijn in de agrofoodsector.
 • Het programma start op 8 september 2021 en eindigt medio november 2021.
 • Deelname aan het programma is kosteloos, maar er wordt veel van je verwacht.
 • We vragen commitment en minimaal 0,5 FTE per deelnemend bedrijf gedurende de periode dat het programma loopt
 • De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats.

Meedoen met het programma?

Neem contact op met ons op via irene@romutrechtregion.nl.

Samenwerkingspartners

Dit programma past binnen het landelijk initiatief Voedselwaarde van de gezamenlijke Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROMs): LIOFNOMInnovation QuarterHorizonOost NL, ROM Regio Utrecht, Impuls Zeeland, Ontwikkelingbedrijf NHN en BOM in samenwerking met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Invest-NL en de Rabobank.