Data delen en dansen met Purple Polar Bear om maatschappelijk opgaven aan te gaan

Annick van Arkel is bedrijfskundige die ook zelf software schrijft. En haar compagnion een software engineer die bedrijfskunde heeft gestudeerd. Dat geeft een holistische blik op datamanagement en delen van data. Toen het thema data delen groter werd, binnen organisaties maar ook tussen organisaties, is Purple Polar Bear geboren. Nog steeds houdt het Utrechtse bedrijf zich bezig met het mogelijk maken dat data tussen organisaties gedeeld kan worden, zodat maatschappelijke uitdagingen kunnen worden aangepakt. Ondersteund door betrouwbare inzichten op basis van data. Annick vertelt meer over het ontstaan van het bedrijf en waar het nu staat.

29 mei 2024 6 minuten

Steeds vaker de vraag naar een dashboard
“We zagen dat data delen een steeds groter issue werd. Er kwam steeds meer behoefte om data te delen. Zowel binnen organisaties, tussen organisaties als tussen ketenpartners. We werden vaak gevraagd om bijvoorbeeld een dashboard te maken waarin data vanuit allerlei verschillende bronnen samenkomen, zodat de opdrachtgever bepaalde opgaven beter kon doorgronden en aan kon.”

Allerlei maatschappelijk en economische uitdagingen
“We worden als maatschappij geconfronteerd met allerlei uitdagingen, zoals drukte in de ondergrond, droogte en wateroverlast, stedelijke veerkracht of ecologische impact van bepaalde nieuwe technologieën. En ook met dingen zoals winstmaximalisatie, kostenbesparing als efficiënter werken zijn mensen constant bezig. En dan is het essentieel om de juiste data samen te brengen.”

Lastig om data te delen
“Wij merkten dat het heel lastig was om tot dat resultaat te komen. We hadden te maken met allerlei verschillende bronnen, die allemaal verschillend werken en vaak slecht gedocumenteerd zijn.  Er zijn allerlei verschillende reden waarom dat zo is. En vaak waren mensen die de data ooit op een bepaalde manier hadden verzameld en beheerd alweer weg. Daardoor werd het delen en samenbrengen van data enorm tijdrovend, duur en frustrerend. Om tot een betrouwbaar inzicht te komen moest je best veel hoepels door.”

Dansen door innovatieve software
“Eigenlijk waren we steeds bezig met maatwerk om die data bij elkaar te brengen. Daarvan dachten we: dat kan makkelijker. Daardoor is Purple Polar Bear ontstaan. Wij willen datamanagement, databeheer en data delen eenvoudiger maken met innovatieve software. Daarmee stellen we organisaties in staat om data gedreven te werken en technische, organisatorische en sociale dynamieken te overbruggen. Want het is niet alleen technisch. Het is ook: mensen met elkaar en bepaalde richting op laten dansen. Leuk dat de techniek er is, maar die moet je ook wel in staat stellen om al die andere dynamieken te tackelen. En dat is wat we doen.”

Netcongestie: veel partijen en systemen betrokken
“Neem netcongestie. Dat is een enorme uitdaging waarin heel veel partijen een rol spelen. Zij werken allemaal met andere software en de data die daaruit komt moeten we met elkaar verbinden. We kunnen niet verwachten dat iedereen dezelfde software gaat gebruiken, omdat dat voor het delen van data zo makkelijk is. Nee, iedereen moet de beste oplossing blijven gebruiken voor de desbetreffende opgave. Wij stellen organisaties in staat om dan toch de data te kunnen verbinden, de data te delen.”

Moeilijke, technische dingen eenvoudig gemaakt
“We hebben een heel sterke visie op hoe je datamanagement, – integratie en beveiliging zou moeten aanpakken. En om dat goed te implementeren bieden we software-oplossingen. Wij maken heel moeilijke, technische dingen eenvoudig, zodat mensen zonder veel technische skills data-management kunnen toepassen, data-integraties kunnen neerzetten en vervolgens die data in de keten op een betrouwbare manier kunnen gebruiken voor uiteenlopende opgaven. Daarin zijn we vernieuwend. We maken het toegankelijk, zodat niet alleen technische mensen met technische skills kunnen zorgen voor data-integratie. Dat is belangrijk, want die technische mensen zijn er niet!”

Zonder externe financiering groei
“Als organisatie zijn we ook weer vernieuwend. We hebben niet eerst funding opgehaald met een goed idee, om het idee vervolgens uit te voeren. Wij hebben het atypisch aangepakt. We hebben gezegd: we gaan gewoon beginnen, ons als normaal bedrijf gedragen, en eerst mensen overtuigen van onze visie en de waarde daarvan. Factuur na factuur werden we groter. We hebben alle software in huis gebouwd. Allemaal zonder externe financiering. Daarmee hebben we jaar na jaar groei weten te realiseren. Er was geen tijd voor onzin. We moesten ons gewoon richten op de vragen uit de markt. Daar ben ik trots op. Voor verdere groei zijn we wel in gesprek met ROM Utrecht Region om te kijken naar financiering. Ze denken strategisch met ons mee over hoe we onze ambities te kunnen waarmaken. Daarin helpen ze ons echt om verder te komen.”

Verhaal begonnen met FAIR en water
“De eerste vraag kwam vanuit een overkoepelend samenwerkingsverband met allerlei organisaties die zich richten op water. Die wilden op een betere, uniforme, makkelijke manier data met elkaar delen. Alles wat wij doen is gestoeld op de FAIR-principes. Dat stelt je in staat om data met elkaar te verbinden. Dat sprak deze partij heel erg aan. Toen zijn we allerlei usecases gestart, bijvoorbeeld samenwerken in de ondergrond, droogte en wateroverlast en samenwerking op het gebied van stedelijke infrastructuur. We hadden te maken met verschillende formaten data, verschillende bronnen en verschillende mensen met verschillende belangen. Dat bleken we goed te kunnen. Daar is ons verhaal echt begonnen. Inmiddels zijn we met 6 mensen en eind dit jaar gaan we verder uitbreiden.”

Verdienmodel niet gebaseerd op gebrek aan transparantie
“We hebben ons verdienmodel niet gebouwd op een manier dat mensen afhankelijk van ons worden. We brengen juist transparantie in de markt van het data delen. Daardoor kunnen veel meer mensen aan de slag met hun opgave. Daarmee zitten we mogelijk partijen in de weg die juist wel hun verdienmodel hebben gebouwd rondom die ontbrekende transparantie. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Dat vind ik heel interessant om te zien!”

Waarde toevoegen aan Earth Valley ecosysteem
“In de regio Utrecht hebben we nog geen actieve opdrachten lopen. Maar natuurlijk liggen daar ook kansen. Want netcongestie, vervangingsopgaven van kabels in de grond, uitbreiden van leidingen etc. Dat speelt in Utrecht natuurlijk ook heel sterk! We passen heel goed in het ecosysteem van Earth Valley. Data delen en data-integratie zijn zó nodig om problemen op te lossen voor een duurzame leefomgeving. Daar heb je te maken met tig stakeholders die je met elkaar moeten dansen. En dat vraagt om innovatieve oplossingen om mensen, processen en systemen samen te brengen en data delen makkelijk te maken, waarbij je op een betrouwbare manier de data kunt gebruiken. Daar kunnen wij vanuit Purple Polar Bear veel waarde toevoegen.”

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!