Column: A.I. kans of bedreiging voor ondernemers?

Vandaag ging ik in “gesprek” met mijn nieuwste schrijf vrienden writeme.ai, word-spinner.com, blognlp.com, jasper.ai, Rydr en Chat GPT. Er was de laatste tijd best veel commotie over deze vriendenclub. Zijn ze nou echt onze nieuwe BFF’s en moeten we deze technologie omarmen of vormen ze juist een bedreiging?

8 maart 2023

Op middelbare scholen wordt al flink gebruik gemaakt van de diverse AI tools om spreekbeurten en scripties te schrijven. Huiswerk maken was nog nooit zo leuk en zo snel gebeurd. Sommige scholen willen het daarom zelfs verbieden. Geen goed plan vind ik. De toekomst houd je niet tegen.

Maar goed, ik was benieuwd naar de “mening” van een aantal van die tools zelf en stelde ze de volgende vraag: Is AI een kans of een bedreiging voor ondernemers?

Volgens vriend Rydr is AI zowel een bedreiging als een kans voor ondernemers in Nederland. Aan de ene kant kan het een bron van verstoring en concurrentie zijn, terwijl het aan de andere kant nieuwe zakelijke kansen kan bie den en innovatie kan stimuleren.

Chat GPT zegt dat AI voor degenen die bereid zijn verandering te omarmen en nieuwe mogelijkheden te verkennen, een ongekend niveau van efficiëntie en productiviteit bieden. Het kan ondernemers helpen om alledaagse taken te automatiseren, zodat ze zich meer kunnen richten op creatieve processen. Bovendien kan AI ook worden gebruikt om baanbrekende producten of diensten te ontwikkelen die zonder haar hulp niet mogelijk zouden zijn geweest.

En wat vindt writeme.ai, vroeg ik me af. Is AI een bedreiging of kans voor ondernemers in Nederland? Dit is een vraag die veel ondernemers zichzelf stellen als ze technologie willen gebruiken om de concurrentie voor te blijven, vertelde writeme.ai.

Oké, ik vond het allemaal erg keurig en politiek correct, maar wat zijn nou goede voorbeelden en toepassingen van AI? Wat kunnen we er concreet mee? Ik deed weer een rondje AI-vrienden. Daar kwamen een heleboel verschillende voorbeelden uit. Ik noem er hier een paar voor je:

  • Gezondheidszorg: Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen zet AI-technologie in om de diagnose longkanker te verbeteren. Het AI-systeem analyseert CT-scans om patronen te identificeren en tumoren eerder op te sporen, wat mogelijk kan leiden tot een eerdere behandeling van en betere resultaten voor patiënten.
  • Financiën: ING Bank gebruikt AI-technologie om fraude op te sporen en te voorkomen. Het systeem maakt gebruik van machine learning-algoritmen om transactiegegevens te analyseren en patronen te identificeren die op frauduleuze activiteiten kunnen duiden.
  • Retail: Nederlandse supermarktketen Albert Heijn gebruikt AI-technologie om voorraadbeheer te optimaliseren. Het systeem analyseert verkoopgegevens om de vraag te voorspellen en de voorraadniveaus dienovereenkomstig aan te passen, waardoor verspilling wordt verminderd en de winstgevendheid wordt verbeterd.
  • Sport: AI-systemen kunnen worden gebruikt om sportprestaties te analyseren en inzicht te geven in hoe atleten kunnen verbeteren. Het Nederlandse voetbalteam PSV Eindhoven gebruikt bijvoorbeeld een AI-systeem genaamd TalentGuardian om jonge spelers te evalueren en hun toekomstige potentieel te voorspellen.

En zijn er ook bedreigingen? vroeg ik aan Rydr.

Ja, AI kan een bedreiging vormen voor ondernemers, vooral als het niet goed wordt geïmplementeerd of op een ethische manier wordt gebruikt. Hier zijn enkele potentiële bedreigingen die AI voor ondernemers kan vormen:

  • Baanverlies: naarmate AI-technologie geavanceerder wordt, heeft het de potentie om veel taken te automatiseren die voorheen door mensen werden gedaan. Dit kan leiden tot banenverlies en werkloosheid, met name in bedrijfstakken waar routinetaken kunnen worden geautomatiseerd.
  • Beveiligingsrisico’s: AI-systemen kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen, die gevoelige bedrijfsgegevens kunnen compromitteren en kunnen leiden tot financiële verliezen of reputatieschade.
  • Complexiteit en kosten: Het implementeren en onderhouden van AI-systemen kan complex en duur zijn, vooral voor kleine bedrijven die misschien niet over de middelen beschikken om in deze technologieën te investeren.
  • Ethische zorgen: AI-systemen kunnen de samenleving op vele manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld door privacy, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid aan te tasten. Ondernemers die AI-systemen gebruiken, moeten rekening houden met deze ethische bezwaren en ervoor zorgen dat hun systemen op een verantwoorde en ethische manier worden gebruikt.

Na een paar uurtjes met de diverse schrijf AI-tools aan de slag te zijn geweest, was ik eruit. Naar mijn mening bieden de diverse AI-tools veel meer kansen dan bedreigingen en is het een technologie die ons leven als ondernemer efficiënter en productiever kan maken en waar we niet meer omheen kunnen. De diverse schrijf AI- tools hebben mij geholpen om heel snel veel feiten en informatie bij elkaar te krijgen. Dat had ik nooit zo snel voor elkaar gekregen door diverse zoekopdrachten op Google in te voeren. Echter, deze schijf AI-tools zijn en blijven een middel en de uitkomst ervan zal nooit precies mijn eigen mening, opvattingen en ideeën weergeven. Het kan wel helpen in het verwoorden daarvan.

AI is dus een middel en geen doel op zich. Het kan ons wel heel veel tijd opleveren. We kunnen kritischer kijken naar wat we wel en niet zelf doen. Dingen waar we geen tijd voor hebben en die we niet willen doen, kunnen we overdragen aan AI. We kunnen onze tijd dan gebruiken om datgene te doen waar nog geen AI-technologie voor is en waarin we ons echt kunnen onderscheiden.
Want realiseer je: jij met jouw unieke kennis, kijk op de zaak, eigen humor en aanpak kan nooit helemaal vervangen worden door een robot. Ik denk echt dat je daar niet bang voor hoeft te zijn.

Ik ben benieuwd naar jouw mening over AI. Gebruik je het al of is het nog een ver-van-je-bedshow?

Sandra Boekhoudt

Sandra Boekhoudt

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!