Het Ontgrendelen van het Crowdfunding Potentieel voor Europese Structuurfondsen

Sinds begin dit jaar richt Crowdfundmatch zich op het identificeren en verzamelen van best practices voor het matchen van fondsen uit partnerlanden. Het proces begon met desk research, gevolgd door een sessie met regionale stakeholders. Afsluitend werd er een transnationale workshop georganiseerd in Caceres, Spanje, in maart 2024, waar verschillende benaderingen en perspectieven over de implementatie van een succesvol fonds-matchingschema werden besproken.

6 juni 2024 5 minuten

De ‘Handleiding voor Bestaande Best Practices voor Fondsmatching & Analyse van Belangrijkste Barrières voor Fondsmatching’ bevat elf best practices uit partnerlanden die gebruik maken van verschillende crowdfundingmodellen (donatie- & reward, investeringen en andere alternatieve financiële hulpmiddelen).

Naast het presenteren van best practices deelden projectpartners met beperkte of geen fondsmatchingpraktijken in hun landen (Griekenland, Litouwen, Polen, Roemenië) inzichten over huidige marktbelemmeringen voor fondsmatching en presenteerden zij mogelijke noodzakelijke acties. Belangrijke belemmeringen voor fondsmatching die aan het licht kwamen, zijn onder andere een gebrek aan kennis en bewustzijn over crowdfunding en fondsmatching onder begunstigde doelgroepen (innovators, start-ups en mkb’s), gebrek aan beleidssteun van de autoriteiten, laag vertrouwen, transparantie en samenwerkingscultuur op het gebied van het gebruik van publieke middelen en laag gebruik van digitale diensten.

 

Dit uitgebreide overzicht markeert de tweede stap in het leren en uitwisselen van kennis over crowdfunding. De verzamelde informatie ondersteunt de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor het fonds-matchingschema, de voorbereidingen van pilots en peer-to-peer mentoring.

In deze nieuwsbrief hebben we hoogtepunten van drie best practices voor fondsmatching samengevat. De volledige handleiding is beschikbaar op onze projectwebsite: https://www.interregeurope.eu/crowdfundmatch/library.

Civiele Crowdfunding in Milaan: Het Versterken van Lokale Gemeenschappen

Sinds 2015 heeft de gemeente Milaan het eerste civiele crowdfunding-initiatief van Italië gepionierd en sociale en culturele projecten gefinancierd door middel van microdonaties van burgers. Dit innovatieve schema heeft als doel om socio-culturele diensten binnen de wijken van Milaan te bevorderen, in lijn met het “15-minuten stad” concept, waarbij essentiële diensten binnen een korte afstand van huis zijn.

Belangrijkste hoogtepunten:

 • Fondsmatching model schema: Donation-based crowdfunding schema.
 • Financieringsmodel: Derde-sector organisaties stellen projecten voor van €20.000-€80.000. Crowdfundingcampagnes moeten 40% van de projectkosten bereiken, waarbij de gemeente de resterende 60% bijdraagt tot maximaal €48.000.
 • Impact: In twee edities zijn 35 projecten gefinancierd en is er meer dan €650.000 opgehaald.
 • Middelen: Gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds via PON METRO Milaan 2014-2020, totaal €442.831,95.
 • Erkenning: Heeft de Wellbeing Cities Award (2019) en de Cresco Award Sustainable Cities (2019 & 2021) gewonnen.

Hoe het werkt:

 • Crowdfundingcampagne: ‘Alles of niets crowdfunding’.

Geschiktheid: Open voor non-profitorganisaties en sociale ondernemingen. Het voorgestelde project moet plaatsvinden in de wijken van Milaan en een maximale duur van 6 maanden hebben.

Uitdagingen en voordelen:

De gemeente Milaan heft diensten geactiveerd of verbeterd die afwezig of onvoldoende aanwezig waren in de wijken, gebruikmakend van bedrijven die al actief zijn in het gebnied en de interesse heeft van de burgers. Het combineren van deze twee elementen heft bewezen een winnende factor te zijn voor het success van crowdfundingcampagnes.

📈 Resultaten: Verbeterde diensten in de wijken van Milaan en innovatieve reacties op de Covid-19 noodsituatie.

🔗 Meer informatie: Milan Civic Crowdfunding Projects

Socrowd CVSO: Sociale Verandering Bevorderen door Eerlijke Investeringen in België

Socrowd is opgericht in 2004 en versterkt in samenwerking met Netwerk Solidariteit economische en socio-culturele projecten in Vlaanderen en Brussel door eerlijke investeringen.

Key Highlights:

 • Fondsmatching model: Investering crowdfunding model.
 • Financieringsmodel: Biedt renteloze leningen tot €200.000 over 10 jaar, ondersteund door crowdfunding waarbij de menigte Socrowd aandelen koopt.
 • Impact: Sinds 2004 €3,5 miljoen aan eigen vermogen opgehaald en €8,5 miljoen aan leningen verstrekt aan sociale ondernemingen.
 • Middelen: Gefinancierd door publieke en private aandeelhouders, waaronder Fairfin, regionale overheden en ongeveer 1.000 individuele investeerders.

Hoe het werkt:

 1. Crowdfundingcampagne: Organisaties halen een deel van de benodigde fondsen op bij de menigte, waarna Socrowd deze verdrievoudigt zodra 60% van het doel is bereikt.
 2. Leningsverstrekking: Socrowd verstrekt een renteloze lening voor het totale benodigde bedrag, dat de organisatie over 10 jaar terugbetaalt.
 3. Zekerheid en Garanties: Leningen worden gedekt door noodzakelijke zekerheden en publieke garanties tot 75%.

Geschiktheid: Open voor organisaties met een positieve sociale impact en goede financiële gezondheid, gericht op sectoren zoals sociale economie, cultuur, ecologie, welzijn, onderwijs en internationale solidariteit.

Uitdagingen en Voordelen:

 • Uitdagingen: Concurreren met traditionele bankleningen tijdens periodes van lage rente; gebrek aan belastingvoordelen voor donaties.
 • Voordelen: Hoge succespercentages (98%) voor crowdfundingcampagnes en leningaflossingen, intense project screening en risicobeperking.

Resultaten en Impact:

 • Verdere ondersteuning: Voortdurende financiering van impactvolle projecten en training via de School of Success.
 • Innovatieve Financiering: Nadruk op eerlijke investeringen en duurzame projectfinanciering.

📈 Succesverhalen: Talrijke projecten gefinancierd, bijdragend aan maatschappelijke verandering en bevordering van gemeenschapsontwikkeling.

🔗 Meer Informatie: Socrowd

Investeringsfondsen Andalusië: Innovatief MKB Stimuleren in Spanje

Van 2020 tot 2029 bevordert de Junta de Andalucía via haar agentschap IDEA drie durfkapitaalfondsen om innovatieve MKB’s in Andalusië te ondersteunen.

Belangrijkste hoogtepunten:

 • Fondsmatching model: Andere alternatieve financiële hulpmiddelen
 • Financieringsmodel: Drie fondsen mede-gefinancierd door EFRO en beheerd door private bedrijven:
 1. Sherry Ventures Innovation FCR: Vroege fase fonds beheerd door QUADRIGA.
 2. Alter Cap Andalucía FCR: Uitbreidingsfase fonds beheerd door ALTER.
 3. Corporación Bética de Expansión Empresarial FCR: Uitbreidingsfase fonds beheerd door AXON.
 • Impact: Gericht op het aanpakken van marktfalen voor MKB in de vroege fase en uitbreidingsfase, met focus op bedrijven met een hoog groeipotentieel in Andalusië.

Hoe het werkt:

 1. Investeringsproces: Aantrekken van investeerders, creëren van financiële instrumenten, analyseren van kansen en zorgen voor effectieve interne controle.
 2. Fasen:
  • Oprichting (9 maanden)
  • Investering (tot 2023)
  • Desinvestering en liquidatie (tot 2030)

Middelen:

 • Totale Assets:
  • Sherry Ventures: €11.205M
  • Alter Cap Andalucía: €15.152M
  • Corporación Bética: €25M
 • Publieke en Private Bijdragen: Significante private investeringen gemobiliseerd naast publieke fondsen.

Geschiktheid:

 • MKB: Innovatief, hoog groeipotentieel met hoofdkantoor of projecten in Andalusië.
 • Investeerders: Vermogende particulieren en entiteiten met een minimale investering van €100,000, die de bijbehorende risico’s begrijpen.

Uitdagingen en voordelen:

 • Uitdagingen: Het afstemmen van particulier beheer op de vereisten van het openbaar bestuur, een korte investeringsperiode, en verificatie van particuliere co-investering.
 • Voordelen: €2,24 gemobiliseerd voor elke geïnvesteerde publieke euro, 37 snelgroeiende bedrijven ondersteund en een durfkapitaalecosysteem in Andalusië bevorderd.

Resultaten en Impact:

 • Succes: Het project heeft succesvol privaat kapitaal gemobiliseerd en talrijke innovatieve MKB’s ondersteund.
 • Toekomstplannen: Voorbereiden van aanbestedingen met hogere publieke bijdrage

📈 Succesverhalen: Significante bijdrage aan regionale economische ontwikkeling en innovatie.

🔗 Meer informatie: Investment Funds Andalusia

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!