AI Hub Midden-Nederland van start

De regio Utrecht gaat de ‘AI Hub Midden-Nederland’ opzetten. De hub zal onder andere één uithangbord en gezamenlijk aanspreekpunt zijn voor bedrijven en kennisinstellingen in Midden-Nederland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI). Daarmee bedient de AI hub Midden-Nederland een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland, dat bestaat uit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en publieke partners uit de regio.

28 januari 2021 4 minuten

“Met de hub brengen we straks zoveel mogelijk kennis over artificiële intelligentie samen. Daarmee versterken we bedrijven én de regio en bouwen we gericht verder aan de regionale AI-strategie die in het teken staat van human centered AI. Publieke waarden en de ethische kant van AI staan daarbij vanzelfsprekend centraal”, vertelt Arjan van den Born, directeur van ROM Regio Utrecht, de coördinator van de hub. Met de vorming van de hub worden consortia verstevigd en wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie, waarvan het realiseren van één nationaal AI-netwerk één van de pijlers is. De hub richt zich niet alleen op de vooroplopende bedrijven en instellingen die met grensverleggende innovaties bezig zijn, maar ook op die bedrijven en instellingen die zich aan het oriënteren zijn op dit vakgebied.

Regionale uitdagingen oplossen met AI

De AI hub Midden-Nederland wil een boost geven aan de digitale innovaties in de regio en een platform creëren waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI in de regio zoals Media en Cultuur, Zorg, Mobiliteit, Energie, Bouw, Fintech en de overige (digitale) dienstverlening. Eén van de zwaartepunten is nauwe samenwerking tussen de Utrechtse kennisinstellingen (WO, HBO, TNO, RIVM) en publieke en private organisaties op het gebied van AI-kennisontwikkeling en innovatie. De hub richt zich op het versnellen van innovatie rond AI en ‘dataficatie’. Een laatste speerpunt is het zichtbaar maken van de potentie van AI voor de regio en het maken van betekenisvolle verbindingen met partners buiten de regio en in Europa

Partners van de AI Hub Midden-Nederland

De AI hub Midden-Nederland bestaat al uit ROM Regio Utrecht (coördinator), Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, StartupUtrecht, UtrechtInc en de Economic Board Utrecht. Ook zijn verschillende leidende bedrijven van de partij, varierend van ICT bedrijven als Capgemini en Conclusion, tal van bedrijven die actief zijn op het Media Park Hilversum, zoals VPRO, Mediaperspectives en de PublicSpaces coalitie, maar ook Rabobank, Prorail, NS, VodafoneZiggo, DIKW, VIQTOR DAVIS, RIVM en Pon zijn aangehaakt.

De hub beoogt alle publieke en private partijen in Midden Nederland waaronder ook de vele startups en scale-ups op dit gebied te betrekken.

AI Hubs elders in het land

Naast de start van de AI Hub Midden-Nederland zijn onlangs ook de AI-hub Brainport, AI-hub Zuid-Holland, AI-hub Oost-Nederland en AI-hub Noord van start gegaan als netwerkorganisaties. Samen fungeren de AI-hubs als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio die willen werken met AI.

Contact opnemen