Earth

Hoe halen we talent op het gebied van Earth naar de regio? Welke fundraising zijn er voor start-ups en scale-ups? Op het derde themaplein staan we stil bij earth en duurzaam gebouwde omgeving. Bekijk hier het programma voor het themaplein Earth.

Meld je aan voor Connect Live 2022

 

Doorlopend – Marketplace

Maak kennis met de partijen die je kunt vinden op de ondernemersmarkt op het Earth plein tijdens Connect Live.

  • Aerovision
  • Damsteegt Waterwerken
  • Branial
  • Insmart
  • Madaster
  • Green Hybrids
  • Boot Ingenieurs/Insert
  • FridayEnergy

Blok 1 | 13:50u – 14:20u

Digital Twin

Vanuit Earth Valley brengen we verschillende partijen bij elkaar om gezamenlijk toe te werken naar bijvoorbeeld een NGF-voorstel voor de 3e ronde. Tijdens Connect Live nemen we jullie mee in de opzet met o.a. Universeit Utrecht en Geonovum. Ben jij er ook bij?

Locatie: Earth Theater
Tijd: 13:50u – 14:20u

Fundraising voor start-ups en scale-ups

ROM Investment managers Susan en Joyce vertellen over fundraising voor start-ups en scale-ups: de funding opties in de verschillende levensfases van een onderneming en belangrijke zaken tijdens het fundraising traject. Daarnaast praten we met ondernemers die succesvol funding hebben opgehaald over hun ervaringen met het fundraisen en welke tips ze hebben voor andere ondernemers die funding op willen halen.

Tijd: 13:50u – 14:20u

Subsidiemogelijkheden binnen Earth Valley

Tijdens deze sessie hoor je alles over regionale, nationale en Europese subsidies binnen Earth. Samen met gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht en Provincie Utrecht vertellen we je alles wat je moet weten over deze subsidies en hoe subsidies gebruikt kunnen worden om innovatie vanuit commercieel vlak in plaats van technisch te bevorderen.

Tijd: 13:50u – 14:20u

Trade Relation Program & Enterprise Europe Network

Hoor tijdens deze sessie meer over de mogelijkheden van internationalisering voor jouw bedrijf!

Tijd: 13:50u – 14:20u

Blok 2 | 14:30u – 15:00u

Lancering Programma Circulair Bouwen

We nemen jullie mee in de doelen van het nieuwe programma Ciruclair Bouwen, de lopende en beoogde living labs en leren de bestaande coalitie kennen. We nodigen jullie uit om mee te doen indien het programma aan sluit bij het beleid en de investeringsagenda bij je eigen organisatie.

Locatie: Earth theater
Tijd: 14:30u – 15:00u

Live 22 – Case Amersfoort

Tijdens deze tafelsessie praten we met elkaar over het project LIVE-22. Het project levert een propositie voor een innovatieve informatievoorziening voor stedelijke herontwikkeling in elke gemeente (in NL en of EU). De Amersfoortse geo-ondernemers Geomaat, NEO, Hydrologic en Strategis zullen in co-creatie producten opleveren en daar ook gezamenlijk in optrekken. Amersfoort is de ‘launching customer’ waar de verschillende producten bijeenkomen, waarbij AeroVision als ketenregisseur optreedt. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan opgaven met de thema’s in-/uitbreiding, duurzame stad en klimaatadaptie.

De propositie gaat in op de vraag naar ruimtelijke analyse van de inrichting van de buitenruimte, waar maatschappelijk uitdagingen in een complexe verhouding tot elkaar staan en om een oplossing/ optimum vragen. De buitenruimte betreft zowel de openbare ruimte als de voorzieningen waarop de stedelijke ontwikkeling impact heeft. De inwoner staat centraal. De ambitie van de Nederlandse gemeente komt dichterbij en is ook in beeld te tonen. Door inzet van digitalisering – verbeelding van huidige en toekomstige situatie – en het slim combineren van data komen de ontwikkelopgaven van de Nederlandse gemeente dichterbij. In Amersfoort is deze ontwikkelopgave verwoord in een groene en gezonde stad in een groene omgeving.

Tijd: 14:30u – 15:00u

Randvoorwaarden innovatieproject netcongestie: e-hub Lage Weide

Aan welke bedrijven biedt een e-hub kansen? Denk aan georganiseerde bedrijventerreinen, netbeheerder, oplossingen voor- en achter de meter, energiemanagement, opslag, opwek, bemetering, laadinfrastructuur, facturering.

We praten met Bart Blokland (manager Energy Systems SADC), Simon Smit (managing director NL Charge/Van der Sijs Techniek) en Brendan de Graaf (directeur Lyv Energy Management Solutions) over de e-hub Lage Weide. Welke stakeholders zijn nodig, in welke rol, waar vraagt dit omdenken?

En wat kunnen e-hubs van elkaar leren?

Tijd: 14:30u – 15:00u

De Human Capital Agenda 1

Talent is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van Earth Valley. Om de kennisketen (WO-HBO-MBO) een impuls te geven presenteren we samen met de Utrecht Talent Alliantie een opzet van een career event en opties voor nieuwe opleidingen. Praat en denk je ook mee?

Tijd: 14:30u – 15:00u

Blok 3 | 15:10u – 15:40u

Utrecht Region, toepassingsregio voor slimme electriciteitsoplossingen

We nemen jullie mee in de droom voor Utrecht Region, geïnspireerd door de toekomstvisie van Peter Molengraaf (boegbeeld Topsector Energie/directeur Shared Energy Platform), David Peters (Chief Transition Officer Stedin) en het provinciale beleid van Huib van Essen (gedeputeerde energie/klimaat, ruimtelijke ontwikkeling & omgevingswet). Wat is er voor nodig om deze droom te realiseren en wat vraagt dit van wie?

Locatie: Earth theater
Tijd: 15:10u – 15:40u

CIRCO – tracks: ondersteuning voor ondernemers ontwikkeling circulair verdienmodel

Tijdens deze sessie vertelt Tim Bulters, namens Alliantie Cirkelregio en Rabobank, ons meer over de Circo Hub Midden Nederland. Wat is een CIRCO-track en hoe helpt dit jou als ondernemer verder? Wat kan je aan modules verwachten? (1. waarde behoud/verlies, 2. nieuw verdienmodel, 3. plan van aanpak). En hoe doe je mee? 

Tijd: 15:10u – 15:40u

De Human Capital Agenda 2

Talent is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van Earth Valley. Om de kennisketen (WO-HBO-MBO) een impuls te geven presenteren we samen met de Utrecht Talent Alliantie een opzet van een career event en opties voor nieuwe opleidingen. Praat en denk je ook mee?

Tijd: 15:10u – 15:40u

De Human Capital Agenda 3

Talent is de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van Earth Valley. Om de kennisketen (WO-HBO-MBO) een impuls te geven presenteren we samen met de Utrecht Talent Alliantie een opzet van een career event en opties voor nieuwe opleidingen. Praat en denk je ook mee?

Tijd: 15:10u – 15:40u

 

Meld je aan voor Connect Live 2022

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!