Investeringsfondsen van de ROM

Logo EFRO

Met onze investeringsfondsen versterken we innovaties in de thema’s sustainability, health en digital in de regio Utrecht. Dit doen wij door financieringen te verstrekken aan ondernemingen voor het uitvoeren van innovatieve plannen. Hiervoor hebben wij twee fondsen: het Healthy Urban Living Proof-of-Concept (HUL PoC) fonds en het Participatiefonds.

HUL PoC-fonds en Participatiefonds

Het HUL PoC-fonds is gericht op de eerste fase van ondernemerschap. Jouw onderneming heeft een Technology Readiness Level (TRL) van 4-6. Het Technology Readiness Level wordt wereldwijd gebruikt om aan te geven in welk stadium de ontwikkeling van een innovatie zich bevindt. Met het HUL POC-fonds investeren wij in innovatieve bedrijven vanaf de proof-of-concept-fase. Met een investering uit dit fonds, stellen wij bedrijven in de gelegenheid om hun product te ontwikkelen. Investeringen vanuit het HUL POC-fonds zijn maximaal €250k. Ons doel is om bedrijven verder te helpen groeien.

Voor bedrijven in een wat verdere groeifase, is het Participatiefonds bedoelt. Jouw onderneming bevindt zich dan in TRL 6 of hoger. Uit het Participatiefonds verstrekken we converteerbare leningen en/of aandelenkapitaal. Het maximum investeringsbedrag is €2,5 miljoen. Daarnaast is ons uitgangspunt om niet individueel te investeren, maar altijd samen met één of meerdere private investeerders in een consortium.

Met allebei de fondsen richten we ons op startups, scale-ups en innovatief MKB die gevestigd zijn in de regio Utrecht (provincie Utrecht en Gooi- en Vechtstreek). Beide fondsen zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en co-financiering van de aandeelhouders van de ROM.

Kenmerken van de fondsen

Healthy Urban Living Proof-of-Concept fonds (HUL PoC)

 • Focus op productontwikkeling

 • Product of dienst bevindt zich in TRL fase 4-6

 • Financiering vanuit PoC fonds vanaf €50.000 tot max €250.000

 • Co-investeerder is nodig die minimaal 25% meefinanciert

 • Overwegend (converteerbare) leningen

Participatiefonds (PF)

 • Voor bedrijven in de doorgroeifase

 • Product of dienst in TRL fase 6 of hoger

 • Investeringen vanuit het Participatiefonds tussen €250.000 tot €2.500.000

 • Vanaf 65% externe financiering (privaat) is vereist, de ROM is altijd co-investeerder

 • Financieringen in de vorm van aandelen of (converteerbare) lening

 • De ROM houdt minimaal 5% en maximaal 49% aandelenbelang in de onderneming na transactie

Tekst gaat onder de afbeelding verder.

Figuur Levenscyclus ondernemingen en programmas ROM Utrecht Region

Figuur: Levenscyclus ondernemingen en programma’s van ROM Utrecht Region

ROM Utrecht Region als investeerder

De ROM Utrecht Region is een proactieve en betrokken maatschappelijk investeerder. Onze doelstelling? Toegang tot kapitaal vergroten voor innovatieve Utrechtse bedrijven in alle levensfasen. Daarom investeert de ROM in de grote transitiesectoren die van belang zijn voor de economie van morgen: digital, health en sustainability. Om de financieringen voor deze bedrijven te realiseren, werkt de ROM samen met vele partners binnen en buiten de regio. Via een groot netwerk met private investeerders zorgen we dat ook meer privaat kapitaal zijn weg vindt naar onze regio en samen zorgen we voor een grotere financiële draagkracht om de innovatieve bedrijven in de regio te financieren.

Meer informatie over de investeringsreglementen:

In de onderstaande online pdf’s, lees je alle eisen die aan onze fondsen verbonden zitten.

Voor vragen over onze fondsen, neem contact op met het team Investeren & Innoveren.

Contact opnemen Of terug naar home