DigiBouw 2024

DigiBouw is het platform voor professionals uit de gehele keten die alles willen weten over de next step in digitalisering van het bouwproces. Op 20 en 21 november 2024 organiseert Jaarbeurs in samenwerking met DigiGO de eerste editie in het Beatrixgebouw.

20 november 2024 - 21 november 2024 Beatrixgebouw - Jaarbeurs Utrecht Ga naar de website!

Door aan te haken bij een van de 40 usercases en 50 inspirerende kennissessies of kennis te maken met de 50 exposanten, komen bezoekers in direct contact met koplopers uit de markt. De uitgelezen kans om kennis bij te spijkeren en te netwerken.

De fundering voor digitalisering
DigiBouw 2024 is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor professionals uit de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT) om zich te laten informeren en inspireren door slimme technologieën en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de digitalisering van het bouwproces. Met de ambities in de sector op het gebied van duurzaamheid, de invoering van de WKB en de huidige arbeidsmarktsituatie is digitalisering een belangrijker thema dan ooit. Een efficiënte en slimme manier van bouwen biedt oplossingen voor hedendaagse uitdagingen. Maar hoe zetten we als sector die digitale stap?

Kom tijdens DigiBouw 2024, op 20 & 21 november 2024 in Jaarbeurs Utrecht, in contact met BNA-professionals en OBT-professionals die op zoek zijn naar de volgende stap in hun digitale ontwikkeling en zet jouw oplossing  op de kaart. Inspireer, deel kennis en laat zien dat digitalisering een must is!

Wat kun je verwachten?

 • Boeiende kennissessies: Volg 50 inspirerende sessies van topsprekers en -bestuurders uit de bouwsector.
 • Innovatieve oplossingen: Ontdek praktijkcasussen van vooraanstaande bedrijven zoals AFAS Software en BuildingSmart.
 • Netwerkmogelijkheden: Ontmoet vakgenoten en deel ervaringen om je bouwproces te verbeteren.
 • Inclusief lunch: Je ticket van €49,95 (excl. btw) biedt toegang tot een van de twee dagen inclusief dagarrangement catering (koffie/thee, lunch, middagsnack).Spijker je kennis bij en mis het niet! Verzeker je van deelname aan DigiBouw en transformeer je bouwprojecten met de nieuwste digitale technologieën.

Deelnemen? Dit is waarom!
DigiBouw is voor aanbieders het ideale platform om de nieuwste technologieën en ICT-oplossingen te demonstreren aan professionals uit het hele ecosysteem.

Kom in contact met professionals uit de ontwerp-, bouw- en technieksector en ontmoet de volgende functies:

 • Algemeen directeur
 • Commercieel directeur
 • ICT managers
 • BIM Managers
 • Informatiemanagers
 • Projectleiders
 • Kwaliteitsmanagers

Thema’s

 • Di­gi­ta­li­se­ring van interne processen
  Hoe digitaal vaardig is jouw organisatie? Om de juiste stappen te kunnen zetten op het gebied van di­gi­ta­li­se­ring is het nood­za­ke­lijk om de basis op orde te hebben. Laat je bijpraten over de nieuwste ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van ERP software, pro­ject­ma­na­ge­ment tooling en het au­to­ma­ti­se­ren van alle standaard be­drijfs­pro­ces­sen. Met de ingevoerde WKB-wetgeving wordt digitale ver­slag­leg­ging be­lang­rij­ker dan ooit!
 • Digitale informatie uitwisseling
  Ken­nis­de­ling en het beschikbaar stellen van informatie binnen een bouwproject helpt om kosten te besparen, faalkosten te verminderen en efficiënter te bouwen met elkaar. Welke next steps zijn er te zetten op BIM gebied, welke rol speelt ge­bieds­in­for­ma­tie bij de ont­wik­ke­ling van gebouwen en hoe dragen standaarden bij aan het verbeteren van de bouw­kwa­li­teit.
 • Nieuwe technologieën
  Welke innovatieve ont­wik­ke­lin­gen zijn vandaag de dag al beschikbaar om jouw bouwproces slimmer, efficiënter en daarmee toe­komst­be­sten­dig te maken? Of het nou gaat om slimme pro­duc­tie­tech­nie­ken, in­tel­li­gen­te gebouwen of handige nieuwe tools voor op de bouwplaats, de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling staat niet stil. Laat je tijdens DigiBouw 2024 inspireren door de nieuwste praktische digitale innovaties.

Meer informatie en deelnemen

 • Ruim aanbod aan in­te­res­san­te deelname mo­ge­lijk­he­den
  DigiBouw 2024 biedt een ruim aanbod aan mo­ge­lijk­he­den om jouw bedrijf scherp in beeld te brengen onder de doelgroep. Van basic- tot luxe stand­mo­ge­lijk­he­den, via thought leadership claimen tijdens jouw eigen ken­nis­ses­sie tot direct leads verzamelen via het in­ter­ac­tie­ve netwerk platform. Uiteraard is DigiBouw 2024 de plek om te netwerken met nieuwe- en bestaande klanten.

 • Download de brochure
  De brochure van DigiBouw 2024 geeft jou alle informatie over deelname aan dit vakevent. In drie eenvoudige stappen word je geholpen bij het bepalen van de juiste impact voor jouw bedrijf. Wij helpen je graag bij het realiseren van een zo groot mogelijke impact. Voor-, tijdens en na het event. Je leest er alles over in de brochure.

Download de brochure!

 

Wil jij graag deelnemen aan de DigiBouw als bezoeker? Meld je dan snel aan via onderstaande knop:

Meld je aan!

 

Mis geen ondernemersnieuws uit de regio Utrecht!